< Terug naar overzicht

Wooncompagnie realiseert 20 sociale huurwoningen in Middenbeemster

Wooncompagnie_DeKeijzer_Middenbeemster_WAE00031 17 februari 2017 - Wethouder Dick Butter en directeur-bestuurder Yvonne van Mastrigt:
‘Werken aan betaalbaarheid doe je samen’

In Middenbeemster kunnen huurders vanaf volgend jaar letterlijk wonen als ‘een keizer’. In plan De Keyser realiseert Wooncompagnie namelijk twintig sociale huurwoningen, die betaalbaar zijn en tegelijkertijd een statige uitstraling hebben. De huurwoningen worden, in opdracht van de woningcorporatie, ontwikkeld door De Beemster Compagnie, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Beemster en BPD. De bouwwerkzaamheden starten in april 2017. De eengezinswoningen worden gerealiseerd in drie blokken (met een diversiteit in de gevels) en voldoen aan de meeste strenge normen op het gebied van energiezuinigheid.

Ideaal voor jonge gezinnen en senioren
‘Samen met alle betrokken partijen hebben we ervoor gezorgd dat er twintig betaalbare huurwoningen verrijzen, die wat uitstraling betreft gelijk zijn aan de koopwoningen in het plan,’ zegt wethouder Dick Butter van de gemeente Beemster. ‘Zo hebben wij als gemeente de grondprijs kunnen verlagen en wordt er zo kostenefficiënt mogelijk gebouwd. Deze huurwoningen, ideaal voor jonge gezinnen en senioren, zijn een aanwinst voor Middenbeemster.’

Geen onderscheid
‘Binnen dit project is er extra aandacht voor de architectuur,’ stelt directeur-bestuurder Yvonne van Mastrigt van Wooncompagnie. ‘In de eerste plaats omdat Middenbeemster deel uitmaakt van de Unesco Werelderfgoedlijst en dus fraaie woningen verdient. Daarnaast vinden wij het als corporatie belangrijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de uitstraling van huur- en koopwoningen. Verder staat energiezuinigheid en het hiermee omlaag brengen van de totale woonlasten hoog op onze agenda. Binnen dit project vloeien al deze zaken mooi samen.’

Nauwe samenwerking
Dick Butter roemt de samenwerking met Wooncompagnie. ‘We werken al jaren samen en willen onze samenwerking uitbouwen,’ aldus de wethouder. ‘Als gemeente ontwikkelen we een woonvisie, waarin we onze plannen op het gebied van wonen voor de komende jaren vastleggen. Naar aanleiding van die woonvisie maken we graag prestatieafspraken met Wooncompagnie en de huurdersverenigingen.’

Yvonne van Mastrigt benadrukt het belang van prestatieafspraken: ‘Zoals bekend zijn wij niet over alle onderdelen van de Woningwet even enthousiast, maar het intensiveren van de samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders is een uitermate goede zaak. Werken aan betaalbare huisvesting doe je samen.’

Toewijzing en oplevering
De toewijzing van de woningen start in het najaar van 2017, de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal 2018. De huurprijs ligt vermoedelijk rond de 628 euro per maand. Om in aanmerking te komen voor deze woningen dienen woningzoekenden te zijn ingeschreven bij Woonmatch Waterland. De bouw van de woningen wordt verzorgd door KBK Bouwgroep uit Volendam.