< Terug naar overzicht

Wooncompagnie scherpt koers aan

26 april 2017 - Wooncompagnie maakt zich sterk voor een gevarieerde en betaalbare sociale huursector. Een gematigd huurbeleid en extra investeringen in de kwaliteit van de woningvoorraad gaan daaraan bijdragen. De woningcorporatie, die recentelijk een organisatieverandering onderging, zet meer dan ooit in op betaalbaarheid, betrokkenheid en duurzaamheid. Een en ander is vastgelegd in het koersdocument voor de komende vier jaar.

Wooncompagnie heeft de koers in beeld gebracht in een animatiefilmpje dat laat zien waar de corporatie voor staat. Het filmpje is te zien via YouTube. Met de vernieuwde organisatie en de aangescherpte strategie is de corporatie klaar voor de toekomst.

Voldoende betaalbare woningen
Betaalbaarheid is voor Wooncompagnie komende jaren één van de kerndoelstellingen. De corporatie wil voldoende betaalbare woningen bieden, zodat ook mensen met een bescheiden inkomen op de woningmarkt reële keuzemogelijkheden hebben. De prijs/kwaliteitverhouding van de woningvoorraad wordt verbeterd en de huurprijzen worden relatief lager. Het huurbeleid wordt uitgewerkt door afspraken te maken met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO).

‘We zijn betrokken en dichtbij’
Wooncompagnie, actief in zestig kernen, wil benaderbaar, betrouwbaar en lokaal betrokken zijn. ‘Met ons verspreide woningbezit is het belangrijk om de juiste zaken op de juiste plek uit te voeren,’ stelt directeur-bestuurder Yvonne van Mastrigt. ‘Als we weten wat er lokaal speelt en waar behoefte aan is, kunnen we zorgen voor een passend, gevarieerd woningaanbod en een aangenaam woonklimaat. Dat bereiken we door onze samenwerking met lokale partners te versterken en altijd dichtbij te zijn, mede dankzij onze buurtteams.’

‘We staan náást onze huurders’
Wooncompagnie streeft verder naar tevreden bewoners. ‘Wij willen dat bewoners zich gesteund voelen, ervaren dat ze serieus worden genomen en merken dat ze invloed hebben op hun woonsituatie,’ stelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik. ‘We staan náást de huurder en niet tegenover hem of haar.’ Een ander baken binnen de nieuwe koers is het realiseren van een duurzaam woningaanbod. De komende jaren investeert Wooncompagnie extra in duurzaamheidsmaatregelen.