< Terug naar overzicht

Wooncompagnie start met sloop van tien woningen aan het Jonkerlaantje in Edam

19 april 2016 - Wooncompagnie start met de sloop van tien woningen aan het Jonkerlaantje in Edam. De huizen op deze locatie maken plaats voor acht eengezinswoningen. Inmiddels is de asbestsanering in volle gang, waarna Van der Bel uit Middenmeer begint met de sloop van de bovenbouw. Het sloopbedrijf draagt recycling hoog in het vaandel. Zo wordt het puin na de sloop gescheiden en vervolgens hergebruikt als grondstof bij andere projecten. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden wordt overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt.

Eerste paal naar verwachting medio juni ‘geboord’
Na de sloopwerkzaamheden, die naar verwachting vier weken in beslag nemen, wordt gestart met de bodemsanering. Vervolgens wordt de bestaande fundering gelicht en de locatie bouwrijp gemaakt. Medio juni hoopt Wooncompagnie de eerste paal te kunnen slaan. Of beter gezegd: te kunnen ‘boren’.

Wens omwonenden ingewilligd
‘Tijdens een recente bewonersbijeenkomst bleek dat omwonenden de voorkeur geven aan boorpalen omdat deze beduidend minder overlast met zich meebrengen voor de directe omgeving,’ aldus buurtconsulent Kim Leers van Wooncompagnie. ‘Wij hebben besloten hier gehoor aan te geven.’ Tijdens de bijeenkomst werden alle plannen gepresenteerd en konden omwonenden kennis maken met de betrokken bouwpartners.

Bouwverkeer wordt omgeleid
Ook tijdens de bouw wil Wooncompagnie overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Zo wordt het bouwverkeer omgeleid via de Lokkemientjeweg en Kooiweg. De aanrijroute (Noorderstraat) wordt voor aanvang van de sloopwerkzaamheden over een lengte van vierhonderd meter tijdelijk beschermd. Verder wordt het bouwverkeer verzocht stapvoets te rijden.

Een karakteristiek straatbeeld
De bouw wordt verzorgd door Freco Huis uit Schagen. Het ontwerp van de woningen is mede tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam en de gemeentelijke Welstands- en Monumentencommissie en sluit aan bij het historische karakter van het Jonkerlaantje. Zo wordt een aantal woningen, net als in de oude situatie, iets meer naar voren gebouwd. Ook is bewust gekozen voor verlaagde goten. Dit alles zorgt voor een even herkenbaar als karakteristiek straatbeeld.

Verwachte oplevering eind dit jaar
Wooncompagnie is zich ervan bewust dat het lang heeft geduurd voordat daadwerkelijk met de sloop van de woningen kon worden begonnen, maar hoopt dat alle Edammers uiteindelijk blij zijn met het eindresultaat. De acht sociale huurwoningen worden naar verwachting eind dit jaar opgeleverd.