< Terug naar overzicht

Wooncompagnie verlaagt de huur van 2000 woningen

12 april 2017 - De huurlasten zijn bij Wooncompagnie de afgelopen jaren relatief gelijk gebleven. Dat is één van de conclusies uit het woonlastenonderzoek dat de Woonbond recentelijk uitvoerde, in opdracht van de huurdersorganisaties. De huurquote, het deel van het inkomen dat bewoners kwijt zijn aan de huur, is bij Wooncompagnie sinds 2013 stabiel. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend, die een stijging laat zien, aldus de Woonbond. Bij de huuraanpassingen van juli 2017 doet Wooncompagnie er nog een schepje bovenop: bij een kleine 2000 woningen wordt de huur verlaagd (gemiddeld met 26 euro) en bij 4300 woningen blijft de huur bevroren.

Gematigde huurverhoging
De overige 7000 bewoners vraagt Wooncompagnie een gematigde huurverhoging van maximaal 1,3%. Dat is beduidend lager dan de 2,8% die de corporatie van de overheid mag vragen. De maximale huurverhoging die Wooncompagnie anno 2017 vraagt, bedraagt 9 euro.

Prijs en kwaliteit in evenwicht brengen
Wooncompagnie voert sinds 2013 een gematigd huurbeleid, waarbij de huren gemiddeld met niet meer dan de inflatie stijgen. De woningcorporatie zet dit beleid door. Wooncompagnie gebruikt de huuraanpassing dit jaar niet om de huuropbrengsten te verhogen, maar louter om de prijs en kwaliteit van woningen beter in evenwicht te brengen.

Streefhuur als richtpunt
Richtpunt hierbij is de streefhuur: de huurprijs die de woningcorporatie vindt passen bij de kwaliteit van een woning. Deze streefhuur bedraagt ongeveer tweederde van de maximale huurprijs die Wooncompagnie volgens het woningwaarderingssysteem (WWS) mag vragen.

Samen met huurdersverenigingen
Wooncompagnie bepaalt het huurbeleid in nauwe samenwerking met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). ‘Uit het woonlastenonderzoek blijkt dat nog steeds zo’n kwart van de huurders moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen,’ stelt SHO-voorzitter Henk van Gameren. ‘Het is dus van groot belang dat wij ons, met elkaar, blijven inzetten voor betaalbaarheid. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de huren betaalbaar blijven en de totale woonlasten voor bewoners worden beperkt, onder meer door het energiezuiniger maken van woningen.’ Dat laatste gebeurt op grote schaal: verspreid over het werkgebied worden uiteenlopende duurzaamheidsprojecten uitgevoerd.

Elkaar scherp houden
Betaalbaarheid en duurzaamheid staan hoog op de agenda van Wooncompagnie en de huurdersverenigingen. ‘Door samen op te trekken en constant de dialoog aan te gaan, kunnen we nog meer voor huurders betekenen,’ aldus Van Gameren. ‘Niet alleen nu, ook in de toekomst.’