< Terug naar overzicht

Wooncompagnie voorziet zo’n 3000 woningen in de Noordkop van duurzame bodemisolatie

29 september 2016 - In verschillende gemeenten binnen de Noordkop voorziet Wooncompagnie zo’n drieduizend woningen van bodemisolatie. De werkzaamheden maken deel uit van een verduurzamingsproject waarbij, verspreid over het gehele werkgebied, in totaal zesduizend woningen worden aangepakt. In de kruipruimten van de betreffende woningen wordt isolerend materiaal aangebracht. ‘Wij hebben als woningcorporatie duurzaamheid en betaalbaarheid hoog in het vaandel staan,’ benadrukt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Met dit onderhoudsproject verbeteren we de kwaliteit van de woning, verlagen we de stookkosten en creëren we aanzienlijk meer wooncomfort.’

‘Wij willen graag een bijdrage leveren aan een beter milieu, buiten en binnen de woning,’ vervolgt Van Schaik. ‘Om die reden hebben we, mede in overleg met onze huurdersverenigingen, besloten een behoorlijke slag te slaan op het gebied van het verduurzamen van onze woningvoorraad.’

Tachtig woningen per week
Het project, bedoeld voor huizen die niet eerder zijn voorzien van bodemisolatie, loopt door tot in 2018. Wekelijks worden zo’n tachtig woningen onder handen genomen. Woningen waar in de toekomst meerdere energetische maatregelen zullen worden aangebracht (inclusief bodemisolatie) worden in dit project niet meegenomen. Dat geldt ook voor woningen die tijdelijk worden verhuurd en woningen waar het aanbrengen van bodemisolatie om praktische redenen niet mogelijk is. Bewoners van huizen die in aanmerking komen voor bodemisolatie krijgen hierover persoonlijk bericht.

Bij bodemisolatie wordt een 35 centimeter dikke laag ‘isolatiechips’ onder de vloer aangebracht. Het isolatiemateriaal wordt met een vrachtwagen naar de locatie vervoerd en door een speciaal daartoe uitgeruste medewerker in de kruipruimte geblazen. De werkzaamheden, die per woning gemiddeld twee uur in beslag nemen, worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Tuin Zijpe BV uit ’t Zand in samenwerking met DroCom en Fihuma Bodem- en Spouwmuurisolatie BV uit Rotterdam.

Minder warmteverlies, minder vocht en meer comfort
Bodemisolatie gaat warmteverlies via de vloer op de begane grond tegen. Dat scheelt in de eerste plaats de nodige stookkosten. Daarnaast komt er minder vocht vanuit de kruipruimte in de woning. De lucht wordt droger, waardoor de woning sneller te verwarmen is en beduidend comfortabeler wordt.
Met het grootscheepse project wil Wooncompagnie versneld de energiezuinigheid van een groot aantal woningen naar een hoger niveau brengen. Om die reden is besloten de bodemisolatie, die een aanzienlijk investering met zich meebrengt, zonder huurverhoging of betaling aan te bieden. Huurders die in het verleden een (geringe) huurverhoging hebben betaald voor het aanbrengen van bodemisolatie, zullen hiervoor niet worden gecompenseerd.