< Terug naar overzicht

Wooncompagnie wil versneld meer woningen beschikbaar maken voor woningzoekenden in Purmerend

23 maart 2018 - Om de druk op de huidige woningmarkt op te vangen, wil Wooncompagnie versneld extra woningen realiseren in de gemeente Purmerend. Zo wil de corporatie minstens veertig tijdelijke woonunits creëren aan de Verzetslaan, lopende nieuwbouwprojecten waar mogelijk versnellen en geschikte, bestaande woningen aankopen. ‘De woningmarkt in Purmerend zit muurvast. Er komen weinig woningen beschikbaar en er zijn veel urgente woningzoekenden, waardoor er vrijwel geen woningen beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekenden.’ zegt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Om die reden hebben we besloten verschillende maatregelen te treffen.’

Wooncompagnie wil om te beginnen, vóór het einde van dit jaar, veertig tijdelijke woningen realiseren aan de Verzetslaan. De woningcorporatie is hierover al enige tijd in onderhandeling met de gemeente Purmerend. ‘Wij willen snel tot overeenstemming komen over het creëren van twintig tijdelijke woningen op deze locatie. Ook willen wij met de gemeente bekijken of wij op deze plek nog eens twintig extra eenheden kunnen realiseren voor regulier woningzoekenden,’ aldus Van Schaik. De maatregelen die Wooncompagnie neemt sluiten aan op de afspraken van die de corporaties hebben gemaakt om de sociale woningvoorraad te laten groeien met 1.100 woningen in de komende jaren.

Short Stay-woningen
Het gaat om zogeheten Short Stay-woningen: verplaatsbare woonunits die dienen voor één of tweepersoonshuishoudens met een acute woningvraag, zonder alternatieven. De units worden aangeboden in de laagste huurcategorie. Bij een succesvolle realisatie van de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan wil Wooncompagnie met de gemeente onderzoeken of er nog andere locaties zijn waarop soortgelijke projecten kunnen worden gerealiseerd.

Geen huurwoningen verkopen
Tegelijkertijd neemt Wooncompagnie verschillende andere maatregelen om extra woonruimte beschikbaar te krijgen in de regio Purmerend. Zo worden, tot het moment dat de tijdelijke woningen aan de Verzetlaan worden opgeleverd, in principe geen huurwoningen meer door de corporatie verkocht. Woningen die worden teruggekocht vanuit de Koopgarant-regeling, worden in beginsel teruggebracht in de verhuur. Ook koopt de corporatie mogelijk woningen aan. ‘Als er woningen worden aangeboden die passen in onze portefeuille, dan zullen wij onderzoeken of we een aantal kunnen aankopen. Zo kunnen we de acute druk op de huurmarkt in Purmerend opvangen,’ stelt Stefan van Schaik.

Verder wil Wooncompagnie lopende nieuwbouwprojecten versnellen: ‘Ook hiervoor hebben we de medewerking van de gemeente en soms zelfs de provincie nodig. Samen kunnen we kijken hoe we de procedures voor projecten aan bijvoorbeeld de Waterlandlaan en De Vurige Staart in een hogere versnelling kunnen te brengen.’ Ook wil de corporatie andere contractvormen onderzoeken en waar mogelijk implementeren. Bijvoorbeeld om woningdelen mogelijk te maken. ‘Al deze zaken kunnen ertoe bijdragen dat er meer woningen vrijkomen voor reguliere woningzoekenden in de regio Purmerend en dat is hard nodig,’ aldus Stefan van Schaik.

Wethouder Hans Krieger van de gemeente Purmerend is erg blij met het besluit: “Wooncompagnie laat met deze stappen zien dat we als partners samen onze nek uit moeten steken om iets te doen aan de enorme vraag naar tijdelijke en definitieve sociale huurwoningen in onze stad. Zo kunnen we echt concreet iets doen voor mensen die snel een betaalbaar dak boven het hoofd nodig hebben”.