< Terug naar overzicht

Wooncompagnie zet alle zeilen bij voor een gemiddeld energielabel B in 2020

17 november 2017 - Corporatiewoningen moeten in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Dat is de afspraak die woningcorporaties vijf jaar geleden maakten met Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Waar sommige corporaties nu al verwachten deze doelstelling waarschijnlijk niet te halen, zet Wooncompagnie alle zeilen bij. ‘We moeten flink aan de slag, maar doen er alles aan om dat gemiddelde energielabel B te bereiken,’ zegt teamleider Beheer & Onderhoud Paul Stegers van Wooncompagnie. De corporatie maakt een inhaalslag op het gebied van duurzaamheid: eind dit jaar zijn bij zo’n zesduizend woningen energetische maatregelen getroffen. ‘Er ligt een behoorlijke uitdaging, maar we verwachten voorzichtig dat we de doelstelling gaan halen.’

Op verschillende plaatsen in het werkgebied voert Wooncompagnie duurzaamheidsprojecten uit. Zo worden in totaal een paar duizend woningen voorzien van het zogeheten Plus Pakket. ‘We pakken hierbij de complete schil aan omdat er bij deze woningen, voor wat betreft de energiezuinigheid, veel winst valt te behalen,’ stelt Paul Stegers. ‘Door verschillende isolerende maatregelen te treffen, kunnen we een sprong maken en de energielabels verbeteren van gemiddeld D naar gemiddeld B.’

Subsidie garandeert betaalbaarheid
De corporatie richt zich bij het Plus Pakket op het verkrijgen van subsidie. ‘Op die manier zorgen we ervoor dat de betaalbaarheid blijft gegarandeerd,’ aldus Paul Stegers. Bij sommige woningen worden, naast het Plus Pakket, zonnepanelen aangebracht. ‘Voorwaarde is wel dat de panelen een merkbaar gunstig effect hebben op het energielabel én in aanmerking komen voor subsidie.’

Extra budget voor aanvullende maatregelen
Daarnaast heeft de directie van Wooncompagnie een extra budget van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van aanvullende energetische maatregelen. Zo zijn ongeveer vierduizend woningen voorzien van bodemisolatie. Hierbij wordt een 35 centimeter dikke laag ‘isolatiechips’ onder de vloer aangebracht. Bodemisolatie zorgt voor minder stookkosten en meer wooncomfort. Ook wordt een aantal woningen voorzien van spouwmuur- of dakisolatie en/of HR++ isolatieglas.

Goed op weg
De ruim 14.000 woningen van Wooncompagnie met een energielabel, hebben nu gemiddeld energielabel C. ‘De energie-index, een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig een woning precies is, geeft aan dat onze woningen goed op weg zijn naar gemiddeld energielabel B. Al moet er dus nog wel het een en ander gebeuren voordat het echt zover is,’ benadrukt Paul Stegers, die het gestelde doel in 2020 slechts als ‘tussenstap’ ziet. ‘Het gaat er vooral om welk doel we met elkaar in 2030 of 2050 hebben bereikt en welke verstandige keuzes we kunnen maken om daar te komen.’

Juist omdat Wooncompagnie haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid versneld wil bereiken, worden de energetische maatregelen grotendeels kosteloos aangeboden.