< Terug naar overzicht

Wooncompagnie zoekt nieuwe bestuurder

2 mei 2016 - Directeur-bestuurder John Hendriks neemt eind 2016 afscheid

Wooncompagnie gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder. Na een dienstverband van negentien jaar neemt directeur-bestuurder John Hendriks eind 2016 afscheid van de corporatie, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Een tweehoofdig bestuur
Het is de bedoeling dat de opvolger van Hendriks start per 1 januari 2017, om vanaf dat moment samen met Stefan van Schaik Wooncompagnie te besturen. Van Schaik vormt sinds eind 2014 met Hendriks het tweehoofdige bestuur van de corporatie. ‘Onze organisatie staat er goed voor en staat goed bekend,’ zegt John Hendriks. ‘Dit is een solide basis waarop komende jaren kan worden voortgebouwd.’

Richting geven aan strategie
Wooncompagnie zoekt een directeur-bestuurder die, samen met Van Schaik, op inspirerende wijze leiding geeft aan de corporatie en richting geeft aan de strategie en verdere ontwikkeling van de organisatie.

Tijdrovend traject
Eind april start de werving van kandidaten, in juni vinden de gespreksrondes plaats en eind juli wordt naar verwachting de uiteindelijke kandidaat voorgedragen. ‘Het traject van werving en selectie vraagt heel veel tijd,’ benadrukt John Hendriks. ‘Zeker nu ook de Autoriteit woningcorporaties (Aw) met een voordracht tot benoeming moet instemmen. Om die reden wordt dit traject in een vroeg stadium gestart.’


Wooncompagnie heeft voor de werving en selectie van de nieuwe bestuurder een extern bureau ingeschakeld. Acquisitie via de woningcorporatie wordt dus niet op prijs gesteld.