< Terug naar overzicht

Woonduur omzetten in inschrijfduur bij WoningNet met een half jaar verlengd

8 juni 2015 - Mogelijkheid nu tot 31 december 2015.

Inwoners van de stadsregio Amsterdam die hun woonduur willen laten omzetten in inschrijfduur bij WoningNet, krijgen hier nog tot 31 december 2015 de tijd voor. De Stadsregio en de woningcorporaties hebben afgesproken dat WoningNet tot eind dit jaar woonduur omzet naar inschrijfduur.

De deadline was 1 juli. Door de vernieuwde wet- en regelgeving (Huisvestingswet) vervalt namelijk per 1 juli 2015 woonduur als mogelijkheid om kans te maken op een sociale huurwoning. Omdat er een overgangsregeling is, kunnen inwoners van de Stadsregio opgebouwde woonduur tijdelijk laten tellen als inschrijfduur bij WoningNet. Inschrijven bij WoningNet is hiervoor noodzakelijk.

Het aantal inschrijvingen bij WoningNet is hierdoor de afgelopen maanden sterk toegenomen, net als de hoeveelheid vragen via de telefoon en e-mail. Hoewel WoningNet de capaciteit van haar klantenserviceafdeling fors heeft uitgebreid, staan mensen lang in de wacht of krijgen zelfs geen contact. Om klanten tegemoet te komen zal WoningNet ook in het tweede half jaar van 2015 woonduur omzetten naar inschrijfduur.

De extra omzetting sluit aan op een aangenomen motie van de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam. Zij gaven opdracht de termijn te verlengen naar 31 december van dit jaar. Mensen die zich willen inschrijven krijgen hier dus nog zes maanden extra de tijd voor. Dit is onder andere gunstig voor inwoners die nu een koophuis hebben en senioren die kleiner willen gaan wonen en mogelijk in de toekomst gebruik moeten maken van het woningaanbod dat corporaties publiceren via WoningNet.

Meer informatie over de regeling vindt u op www.woningnetregioamsterdam.nl