< Terug naar overzicht

Zeven woningen in Schagen éxtra energiezuinig

Duurzaam woningaanbod 25 april 2018 - Huurders van zeven woningen in Schagen hebben het afgelopen jaar flink kunnen besparen op de energiekosten. Wooncompagnie trof bij de woningen eind 2016 uiteenlopende energetische maatregelen. Uitgangspunt van dit pilotproject was het effect van de diverse maatregelen te meten. Ruim een jaar na dato spreken de resultaten voor zich. ‘Met name het gasverbruik in de woningen is flink gedaald en de teruggeleverde energie, dankzij aangebrachte zonnepanelen, is aanzienlijk,’ vertelt Projectleider Beheer en Onderhoud Jeroen Oppenhuis. ‘We zijn zeker niet ontevreden.’ Dat laatste geldt ook voor de bewoners van de bettreffende woningen, zoals mevrouw Kneppers: ‘Wij zijn blij met het feit dat we energie kunnen besparen. Dat is een goede zaak, voor het milieu en onze portemonnee. Elk tientje is uiteindelijk meegenomen.’

‘Het verduurzamen van het woningaanbod staat bij Wooncompagnie hoog op de agenda,’ vertelt Jeroen Oppenhuis. ‘Als het gaat om het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten moeten we echter bewuste keuzes maken. Zo hebben we juist bij de woningen aan de Fuut, Spreeuwenlaan en Houtduif in Schagen uiteenlopende energiezuinige maatregelen aangebracht omdat deze woningen er wat betreft het energieverbruik echt bovenuit staken. Bij deze woningen viel dus veel winst te behalen.’ 

Lucht-warmtepomp
De betreffende woningen zijn voorzien van bodemisolatie, HR++ glas en een lucht-warmtepomp. ‘De lucht-warmtepomp is aangesloten op het bestaande ventilatiesysteem en vervangt de MV-afzuigbox,’ aldus Jeroen Oppenhuis. ‘De pomp zorgt direct voor energiebesparing, doordat deze de warmte uit de ventilatielucht haalt en gebruikt om het tapwater te verwarmen. Hierdoor kan het gasverbruik dalen met 35 tot 50 procent. Er wordt wel wat meer elektriciteit verbruikt, maar per saldo besparen bewoners de nodige energie en dus kosten. Ook wordt bijgedragen aan een beter milieu omdat de CO2-uitstoot aanzienlijk minder is.’

Zonnepanelen
Binnen het project kon, in combinatie met de isolerende maatregelen, een aanzienlijke extra besparing worden gerealiseerd door het plaatsen van zes zonnepanelen op de woningen. De panelen brengen gemiddeld 1.350 kilowattuur per jaar op. 

Een behoorlijke investering
‘De verschillende werkzaamheden vragen een behoorlijke investering,’ vervolgt Jeroen Oppenhuis. ‘Om die reden vragen we voor een deel van de maatregelen een geringe huurverhoging. Voor het aanbrengen van de lucht-warmtepomp hebben we geen huurverhoging doorberekend omdat het een pilot betrof en de resultaten op voorhand niet duidelijk waren. In dit project is de maandelijkse huurverhoging € 16,50 en blijkt de gemiddelde besparing op de energielasten ruim € 45,00 per maand te zijn. Een mooi resultaat.’