< Terug naar overzicht

Alleen tevreden met tevreden bewoners…

Tevreden-bewoners-met-vlak 25 januari 2018 - Hoe zien we onze huurders en hoe kunnen we de tevredenheid van bewoners verder versterken?

Hoe zien we onze huurders?
Bij alles wat wij doen, kijken wij door de bril van onze huurders. Naar wat zij willen en belangrijk vinden. Wij willen dat bewoners zich gesteund voelen, ervaren dat ze serieus worden genomen en merken dat ze invloed hebben op hun woonsituatie. Kortom, de huurder staat centraal. We zijn pas tevreden als onze bewoners tevreden zijn over hun woning en onze dienstverlening.

Snel en doeltreffend helpen
Binnen die dienstverlening willen we onze huurders snel en doeltreffend helpen. Persoonlijk of online. Via Mijn Wooncompagnie kunnen steeds meer zaken online worden geregeld, van het wijzigen van huurdersgegevens tot het indienen van reparatieverzoeken. Wat niet wegneemt dat huurders voor persoonlijke ondersteuning altijd een beroep kunnen doen op onze buurtconsulenten. Zij kunnen bewoners individueel ondersteunen of mogelijk in contact brengen met de juiste (zorg)instanties.

Samenwerken
Het optrekken met lokale partners wordt steeds belangrijker. Mooi voorbeeld daarvan is onze intensieve samenwerking met Wonen Plus en Wonen Plus Welzijn. Eind vorig jaar tekenden we met beide welzijnsorganisaties een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Met elkaar kunnen wij ervoor zorgen dat bewoners, op welk vlak ook, de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In hun vertrouwde woning en woonomgeving.