< Terug naar overzicht

Altijd in de buurt, dankzij onze buurtteams

30 juni 2016 - Wooncompagnie is altijd dichtbij en letterlijk in de buurt, dankzij vier buurtteams. Wat doen de buurtteams, hoe reageren onze huurders hierop en wat zijn de eerste ervaringen?

Dít zijn onze buurtteams!
Wooncompagnie beschikt over vier buurteams: Schagen, Purmerend e.o., Waterland e.o. en Hollands Kroon e.o. De buurtteams hebben oog voor het sociaal beheer binnen een buurt. Ze spelen een rol bij mogelijke conflicten en overlast en begeleiden bewoners bij individuele problemen. Daarnaast ondersteunen de teams bewoners bij renovatieprojecten en zijn ze betrokken bij uiteenlopende buurtinitiatieven.

Beter inschatten wat er speelt
De buurtteams bestaan uit buurtconsulenten en een buurtbeheerder, die betrokken is bij het beheer van complexen van Wooncompagnie. Door deze werkwijze kunnen we beter inschatten wat er speelt in buurten en wijken en ons nog beter inzetten voor het woongenot en de leefbaarheid.

Korte lijnen met diverse partijen
Om bewoners altijd de juiste ondersteuning te bieden, hebben de buurtteams korte lijnen met diverse partijen, zoals dorpsraden, huurdersverenigingen, zorginstanties, wijkagenten, gemeenten en sociale wijkteams. Samen met deze lokale netwerkpartners kan er snel maatwerk worden geleverd.

Huurders reageren positief
‘We merken dat huurders positief reageren op onze nieuwe manier van werken,’ zegt één van de buurtconsulenten. ‘Huurders vinden het prettig dat we in de buurt zijn, voelen zich gehoord. En het werkt twee kanten op: wij kunnen op onze beurt meer voor huurders betekenen en daardoor wordt ons werk nog leuker, uitdagender en interessanter.’

Samenwerking staat voorop
Dankzij het buurtgericht werken kon voor verschillende bewoners snel en gericht de juiste zorg en ondersteuning worden opgestart. Uiteraard in samenwerking met lokale partijen. ‘Want buurtgericht werken valt of staat bij persoonlijk contact, betrokkenheid en vooral samenwerking.’