< Terug naar overzicht

Duurzaamheid in nieuwbouw is vanzelfsprekend

Elshof 19 september 2017 - Hoe gaan wij om met duurzaamheid bij nieuwbouw en welke keuzes maken we? Een interview met onze procesmanagers.

Vooruitkijken
‘Bij nieuwbouw gaan we uit van het huidige Bouwbesluit, dat op zich al zeer duurzaam is,’ stelt Jan Berghout. ‘Tegelijkertijd denken we na over hoe we aan het bouwbesluit van 2020 kunnen voldoen en aan de eis om in 2050 energieneutraal te zijn. Ook onderzoeken we bij nieuwbouw constant welke extra duurzame maatregelen we kunnen treffen bovenop de wettelijk gevraagde.’

Anders bouwen
‘Duurzaamheid is veelomvattend en betreft ook: woningen bouwen die lang meegaan en weinig onderhoud vragen is minstens zo belangrijk,’ vervolgt Jan Berghout. ‘Daarnaast werken we zoveel mogelijk met duurzame materialen en zoeken we bewust naar partijen die duurzaamheid net zo belangrijk vinden als wij. Wij werken met aannemers die FSC-gecertificeerd zijn.

Blijven communiceren
‘Tegelijkertijd is het een voorwaarde dat we op het gebied van duurzaamheid blijven communiceren met onze huurders,’ zegt Jan Berghout. ‘Als wij een mechanische ventilatie installeren en de huurder gebruikt dit systeem niet op de juiste manier, dan levert het alsnog niets op.’

Spanningsveld
‘Als het gaat om nieuwbouw en duurzaamheid hebben we te maken met een constant spanningsveld,’ benadrukt Bert ter Haak. ’We willen namelijk graag betaalbare woningen creëren en het aanbrengen van extra maatregelen vraagt een behoorlijke investering. We stellen ons bij elk nieuwbouwproject ook de vragen: wie betaalt dit, wat levert het onze huurders op en hoe verdienen we deze investering terug?’

Duurzaam bouwen
De duurzame mogelijkheden zijn talrijk, aldus Bert ter Haak: ‘Je kunt kiezen voor zonnepanelen, warmtepompen, stadsverwarming, koude-/warmteopslag, mechanische ventilatie en uiteraard goede isolatie. Ook op het gebied van bouwen zijn er duurzame ontwikkelingen. Zo onderzoeken we via pilotprojecten de mogelijkheden van gasloos, circulair en full electric bouwen.’

De Elshof
Welk inspirerend, duurzaam project is recentelijk gerealiseerd? Mascha Kramer: ‘Vorig jaar zomer is woonzorggebouw De Elshof in Anna Paulowna in gebruik genomen, bedoeld voor mensen met dementie. We hebben het gebouw met woonzorggroep Samen ontwikkeld en veel oog gehad voor duurzaamheid. Zo wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, maar van hernieuwbare duurzame energie.’

138 Pv-panelen
‘Op de daken van de Elshof liggen 138 pv-panelen,’ vervolgt Mascha Kramer. ‘Warmtepompen, vloerverwarming en gesloten verticale bodemwarmtewisselaars verwarmen en koelen het pand. Daarnaast is de ventilatie uitgevoerd met warmteterugwinning. Ook wordt gebruik gemaakt van dimbare ledverlichting en een systeem dat zorgt voor een gelijkmatiger elektriciteitsverbruik.’

EPC van 0.39
Mascha Kramer, tot slot: ‘Toen de vergunning voor de Elshof werd verleend, eiste het Bouwbesluit een EPC van 0.6. Het gebouw heeft uiteindelijk een EPC van 0.39.’