< Terug naar overzicht

‘Duurzaamheid moet je voelen’

20170109_bestuurders Yvonne en Stefan_-67 19 september 2017 - Onze directeur-bestuurder Stefan van Schaik vertelt waarom hij trots is op de 'duurzame' keuzes die we maken en de stappen die we zetten.

Zoals u ongetwijfeld weet, is duurzaamheid een belangrijk speerpunt bij Wooncompagnie. We gaan voor betaalbare woningen en treffen uiteenlopende energiebesparende maatregelen, die het wooncomfort van onze huurders vergroten en hun woonlasten beperken. De energiemeters, en het verbruik dat daar op af te lezen is, bepalen daarbij ons succes. Niet de theoretische besparing of de berekende labelsprong.

We stoppen dan ook veel tijd en energie in de verduurzamingsoperatie. Alleen dit jaar al verduurzamen we drieduizend woningen. Energiebesparende maatregelen nemen we niet alleen als ze leiden tot een lagere energierekening maar ook als ze bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot of het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. En we gaan ook kritisch kijken hoe duurzaam we als Wooncompagnie eigenlijk werken.

Als bestuurder ben ik trots op de keuzes die wij maken en de stappen die wij zetten. We kunnen nog winnen in het beter zichtbaar maken van de resultaten van ons verduurzamingsprogramma en het beter betrekken van onze bewoners bij de keuzes die wij maken. Hier  gaan wij in de komende periode ook meer werk van maken. Wij willen samen met onze bewoners en vertrouwde partners onze verantwoordelijkheid nemen in het bijdragen aan een duurzame samenleving.

U kunt in deze nieuwsbrief lezen hoe wij omgaan met duurzaamheid, intern en naar buiten toe. We vertellen waar we op dat gebied mee bezig zijn en kijken naar wat wij inmiddels met elkaar hebben kunnen bereiken. Want duurzaamheid is vooral ook samenwerken.

We gaan ervan uit dat deze ‘duurzame’ nieuwsbrief ons allen nog meer energie en inspiratie geeft om, ook in de toekomst, samen de nodige duurzame initiatieven te ontplooien. Ik wens u veel leesplezier!

Stefan van Schaik.