< Terug naar overzicht

Edith Abbring over laatste ontwikkelingen huurbeleid

Edith A 11 april 2018 - Het zo laag mogelijk houden van de huurprijzen staan ook anno 2018 hoog op onze agenda. Adviseur Strategie Edith Abbring deelt de laatste ontwikkelingen in haar persoonlijke blog.

Onze missie: we leggen de lat hoog
De betaalbaarheid staat al enige jaren hoog op onze agenda. En daar ben ik heel trots op! Wooncompagnie werkt aan de best mogelijke woning tegen een zo laag mogelijke prijs. Dat klinkt ‘makkelijk’ maar dat is het zeker niet. Om die prijs zo laag mogelijk te houden, zetten we de tering naar de nering. We passen de huren niet aan om onze inkomsten te verhogen maar om prijs en kwaliteit beter in evenwicht te brengen. We leggen de rekening ook niet bij onze toekomstige huurders. Want ook voor de nieuwe huurders voeren wij een gematigd huurbeleid. Ja, we verhogen bij leegkomst de huurprijs van woningen die een historisch lage huur hebben. Maar we verlagen tegelijkertijd de huren van woningen waarvan we vinden dat de huur nog meer omlaag moet. En het saldo van deze huurverhogingen en -verlagingen is nagenoeg nul.

Mooie deal!
Ook de komende jaren willen voeren we een gematigd huurbeleid: In 2019 zal de huuraanpassing net als dit jaar in ieder geval niet meer dan 2% zijn, en niet meer dan 12,50 euro. Wat de inflatie ook doet.  Dat hebben we al voor de huuraanpassing van 1 juli 2017 afgesproken met de SHO. Wooncompagnie committeert zich daaraan. En zo’n meerjarige afspraak over de jaarlijkse huuraanpassing is best bijzonder in corporatieland.

Ambities staan voorop
De huren van Wooncompagnie zijn laag genoeg om betaalbaar te zijn voor mensen met een bescheiden inkomen. En voldoende om onze woningen goed te onderhouden, te verbeteren en te verduurzamen. Door de uitgaven zo laag mogelijk te houden, zorgen wij ervoor dat de inkomsten niet hoger hoeven te zijn dan nodig. We richten de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in en beperken daarmee de uitgaven. Dat komt ten goede aan onze huurders. En zo moet het.

Dat neemt niet weg dat we een oplopende spanning ervaren: De vraag van gemeenten om versneld meer nieuwbouw te realiseren (bereikbaarheid)…de ‘CO2 neutraal in 2050’-opgave vanuit het Rijk (duurzaamheid)…de zorg om de hoogte van de huur de van onze klanten (betaalbaarheid). Het is een spannende driehoek. Welke afwegingen zou u daarbij maken?

Edith Abbring,
Adviseur Strategie