< Terug naar overzicht

‘Elkaar versterken en scherp houden’

John En Stefan 29 juli 2015 - Zoals u in onze vorige digitale nieuwsbrief kon lezen, wordt Wooncompagnie sinds kort bestuurd door John Hendriks en Stefan van Schaik. Waarom is gekozen voor een tweehoofdig bestuur? Wat is de kracht van de samenwerking tussen beide bestuurders en wat merkt u daar als relatie van?

Governance en continuïteit
In het kader van de governance, verdeling van verantwoordelijkheden en continuïteit besloten John Hendriks en de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie over te gaan naar een tweehoofdig bestuur. De directeur-bestuurders werken inmiddels ruim een half jaar nauw en succesvol samen.

Een duidelijke taakverdeling
‘We hebben er bewust voor gekozen de taken duidelijk te verdelen,’ vertelt Van Schaik. ‘Zo houd ik me binnen de nieuwe organisatiestructuur bezig met het onderdeel Bewoners en het Ondersteuningslint en John met Buurten en Woningen.’

Gedeelde verantwoordelijkheid houd je scherp
 ‘Die verdeling van taken heeft veel voordelen,’ stelt Hendriks. ‘In de eerste plaats kun je je heel duidelijk focussen op zaken die onderdeel uitmaken van jouw portefeuille. Daarnaast zijn we beiden verantwoordelijk voor het geheel en hebben we elkaar dus nodig om een ‘ja’ te krijgen. Dat houdt je extra scherp.’

Meer betekenen voor huurders en belanghouders
Uiteraard is bij de taakverdeling gekeken naar de achtergrond, kwaliteiten en ervaringen van beide heren. ‘Doordat we elkaar aanvullen en versterken kunnen we meer betekenen voor onze huurders en ons nog beter inzetten voor belangrijke thema’s, zoals betaalbaarheid. Ook willen we er samen voor zorgen dat de samenwerking met onze belanghouders verder wordt vergroot.’

John over Stefan…
Wat zijn de sterke punten van zijn collega-bestuurder? Hendriks: ‘Stefan heeft een enorme inhoudelijke overtuigingskracht en is zeker niet verkokerd in zijn financiële specialisatie. Hij heeft een breed interessegebied, een scherp oog voor huurdersbelangen en is uiterst gedreven.’

…Stefan over John
Van Schaik: ‘Of John nu spreekt met een burgemeester, minister of een huurder die in zak en as zit: hij vindt altijd op dezelfde manier aansluiting. Zijn verhaal is voor iedereen toegankelijk. Daarnaast is hij een man van inhoud, met een duidelijke visie en heeft hij een zeer omvangrijk, inspirerend netwerk.’