< Terug naar overzicht

Yvonne van Mastrigt is onze nieuwe directeur-bestuurder

Y van Mastrigt 25 oktober 2016 - Yvonne van Mastrigt (51) neemt in januari 2017 het stokje over van John Hendriks. Vanaf dat moment zet ze, met Stefan van Schaik, het collegiaal bestuur van Wooncompagnie voort.

Bestuurlijke ervaring
De Raad van Commissarissen (RvC) van de woningcorporatie benoemde Yvonne van Mastrigt onlangs officieel. ‘We zijn zeer verheugd met de komst van Yvonne van Mastrigt,’ vertelt voorzitter Han Quick. ‘Yvonne heeft een enorme bestuurlijke ervaring, kent de ‘wereld van de straat’ en draagt de volkshuisvesting een warm hart toe. Yvonne kan, naast Stefan van Schaik, optimaal richting geven aan de koers die Wooncompagnie komende jaren zal varen.’

Grote betrokkenheid
‘Vanwege haar achtergrond kan Yvonne zich goed bewegen in externe netwerken en op een betrokken manier optrekken met huurders, maatschappelijke organisaties, gemeenten en andere samenwerkingspartners. Ze is maatschappelijk zeer actief en een toegankelijke persoonlijkheid.’

Verbindingen maken
Wooncompagnie wil huurders ‘de best mogelijke woning voor de laagst mogelijke prijs’ bieden. Daarnaast willen we komende jaren een toenemende bijdrage leveren aan een aangenaam woonklimaat én onze positie op het gebied van duurzaamheid verder versterken.

Vertrouwen
‘Vertrouwen, participatie en samenwerking worden in dat kader steeds belangrijker,’ stelt Quick. ‘Yvonne van Mastrigt heeft, vanuit haar rijke ervaring, scherp zicht op wat er in de omgeving gebeurt en kan goed verbindingen maken tussen mensen en organisaties.’

Staat van dienst
Yvonne van Mastrigt was gedeputeerde van de provincie Groningen, juriste bij de Nederlandse Spoorwegen en werkzaam bij de gemeentepolitie van Rotterdam en Utrecht. Verder was ze burgemeester van de Groningse gemeenten Winsum en Hoogezand-Sappemeer. Recentelijk werkte ze als waarnemend burgemeester van de gemeente Hoorn. Ook bekleedde zij vele nevenfuncties.

Passie en bevlogenheid
‘Yvonne heeft een enorme ervaring, passie en bevlogenheid,’ stelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij elkaar zullen versterken en aanvullen en kijk uit naar onze samenwerking.’ Over de verdeling van de portefeuille buigt het bestuur zich in een later stadium.
 
Afscheid John Hendriks
Directeur-bestuurder John Hendriks, die zich 19 jaar zeer succesvol voor Wooncompagnie inzette, gaat eind dit jaar met pensioen en neemt dinsdag 6 december 2016 afscheid.