< Terug naar overzicht

Hoe zetten wij onze bestedingsruimte in?

Indicatieve Bestedingsruimte 31 mei 2017 - Wat is onze indicatieve bestedingsruimte, welk deel daarvan willen we daadwerkelijk gebruiken om te investeren en waarom?

Indicatieve bestedingsruimte
De door minister Blok van BZK vastgestelde indicatieve bestedingsruimte geeft een theoretisch beeld van de mogelijkheden die we nog hebben om huren te matigen of investeringen in nieuwbouw of renovatie te doen. Het draait hierbij kortweg om de vraag: hoeveel kan er maximaal worden geïnvesteerd en hoe ver kunnen de huren maximaal omlaag, voordat een corporatie financieel in de gevarenzone komt?

De vluchtstrook
Hoewel wij uiteraard graag uit de buurt van die gevarenzone blijven, geeft de indicatieve bestedingsruimte wél een goede indruk van de marges waarbinnen wij keuzes maken tussen beschikbaarheid (woningen bijbouwen), betaalbaarheid (huurprijzen matigen) en kwaliteit (verduurzaming van het woningbezit). De ruimte die de minister heeft vastgesteld zetten we niet in één keer in. Dat gebeurt geleidelijk over een periode van 25 jaar. Zo houden we ruimte om onze plannen aan te passen als dat nodig is. Niet alleen in het verkeer is het verstandig om een vluchtstrook te hebben.

Indrukwekkende bedragen
De indicatieve bestedingsruimte laat voor Wooncompagnie indrukwekkende bedragen zien. De bestedingsruimte kan worden ingezet voor nieuwbouw (eenmalig 193 miljoen) of verbetering (eenmalig 152 miljoen), of huurmatiging (jaarlijks 6,27 miljoen).  

Inzet Wooncompagnie
Wij kiezen er bewust voor om de indicatieve bestedingsruimte vooral in te zetten voor een gematigd huurbeleid met daarnaast voldoende investeringen met aandacht voor duurzaamheid. Met dit als uitgangspunt beschikt Wooncompagnie over een investeringsvolume van ongeveer 32 miljoen euro per jaar. Daarvan bestemmen we tweederde voor nieuwbouw en éénderde voor woningverbetering.

Huurmatiging
Wooncompagnie zet de indicatieve bestedingsruimte dus vooral in voor huurmatiging. Hierover hebben we met de huurdersorganisaties meerjarige afspraken gemaakt. Zo worden per 1 juli 2017 de huren gemiddeld niet verhoogd. Afhankelijk van de huidige huur krijgt een gedeelte van onze huurders een kleine huurverhoging, een gedeelte geen huurverhoging en een gedeelte een huurverlaging.  Het huurbeleid is, als het gaat om keuzes in de driehoek beschikbaarheid-betaalbaarheid-kwaliteit, voor ons de eerste bestedingsrichting en heeft daarmee de hoogste prioriteit.