< Terug naar overzicht

Huurders vormen het hart van onze corporatie

5 augustus 2013 - Welke (gewijzigde) koers vaart Wooncompagnie komende jaren? En welke gevolgen heeft dat voor de huurders en relaties? Arjen Zandstra, manager Strategie & Beleid, geeft zijn visie op het nieuwe Koersdocument. Een interview.

Wat zijn de belangrijkste koerswijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren?
‘We gooien het roer niet om maar scherpen wel onze koers aan. Niet omdat we hiertoe financieel worden gedwongen, zoals sommige andere corporaties, maar omdat we nóg betere volkshuisvestelijke prestaties willen leveren. We hebben voor de komende vier jaar scherpe doelstellingen geformuleerd. Doelen die we meetbaar maken en waar we door onze huurders en omgeving op kunnen worden aangesproken.’

Waarom wordt juist nu de koers aangescherpt?
‘De wereld om ons heen verandert. Demografische prognoses laten al geruime tijd zien dat ontgroening, vergrijzing en gezinsverdunning een steeds grotere betekenis krijgen. Meer alleen staande senioren en minder jonge gezinnen, dat is de grote lijn. Maar vooral zien we het aantal huishoudens met een bescheiden inkomen toenemen. Dat is echt een trendbreuk in het beeld waar we de afgelopen tien, vijftien jaar aan gewend waren geraakt. Wat grote gevolgen heeft voor de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen. De woningmarkt is bijna tot stilstand gekomen en de politiek vraagt een steeds grotere financiële bijdrage van de corporaties. Om goedkope woningen te kunnen blijven aanbieden moeten we daarom duidelijke keuzes maken. Overbodige ballast weghalen, zakelijker worden en nog beter luisteren naar onze huurders en omgeving. We volgen daarbij dezelfde strategie als voorheen: we exploiteren huurwoningen tegen een bescheiden financieel rendement, zodat ze betaalbaar zijn voor mensen die op de woningmarkt verder weinig te kiezen hebben.’

Wat merkt de huurder op korte termijn van de nieuwe koers?
‘In de praktijk niet veel, als het goed is. We willen juist een stabiele en betrouwbare verhuurder zijn, in een tijd die voor veel van onze bewoners behoorlijk turbulent en onzeker is. We schroeven bijvoorbeeld niet noodgedwongen het onderhoudsniveau van de woningen omlaag. Ook de huren gaan we niet maximaal verhogen. Wij blijven streven naar een goed en betaalbaar woningaanbod, tevreden huurders en een aangename omgeving.’

Wat merken huurders op langere termijn?
‘Om het voorgaande te realiseren, moeten we zoeken naar andere werkwijzen. We onderzoeken op dit moment hoe we onze huurders meer keuzemogelijkheden gaan geven. Huurders die tegen betaling meer kwaliteit en service wensen, moeten daarvoor kunnen kiezen. Bewoners die liever gaan voor lagere maandlasten moeten die keuze ook hebben. Dit vereist een voorraad goedkope en betaalbare huurwoningen van voldoende omvang en ook voldoende verspreid over ons werkgebied. Verder willen we nog meer in contact komen met onze huurders. Dat wordt geen verhaal van ‘u vraagt, wij draaien’. Maar we vinden wel dat er voor mensen met een kleine beurs meer te kiezen moet zijn dan nu. En bewoners die het water aan de lippen staat, moeten weten dat zij bij ons aan kunnen kloppen en dat ze serieus worden genomen. Huurders vormen het hart van onze corporatie en zo moeten ze dat ook voelen en ervaren.’

Hoe houd je als corporatie wonen betaalbaar, terwijl de lasten alleen maar toenemen?
‘We hebben altijd gewerkt volgens het principe dat de opbrengsten hoger moeten zijn dan de kosten. Daarnaast nemen we geen grote risico’s, trekken geen te grote broek aan en doen geen rare dingen. Dat gedrag zit in onze cultuur, onze genen. En daar plukken we nu de vruchten van. De financiële ruimte is weliswaar minder geworden, maar we streven ernaar dat onze huurders daar nu zo min mogelijk last van hebben. Onze manier van werken is goed, dat gaan we niet veranderen. Wel kijken we waar het nog (kosten) efficiënter kan en bezuinigen we op de bedrijfslasten.’

Hoe benaderbaar is Wooncompagnie voor huurders en waar uit zich dat in?
‘Ik zou huurders willen zeggen: spreek ons aan, bel ons. Laat van je horen als je ideeën of een klacht hebt. We kunnen namelijk alleen de juiste dingen doen als we weten wat de behoeften van onze huurders en relaties zijn. Benaderbaar is een van onze kernwaarden en essentieel om goed te kunnen functioneren. Dus als onze huurders vragen of problemen hebben, zijn we er voor ze. Punt uit.’