< Terug naar overzicht

Iris en Angelo: onze gebiedsregisseurs

Iris en Angelo_vierkant 30 mei 2018 - Binnen onze organisaties zijn twee gebiedsregisseurs actief: Angelo van Rijn en - sinds 1 maart - Iris Heikoop. Wat is de taakverdeling en waar staan ze voor?

Samen meer betekenen
‘Aanvankelijk was ik als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het hele werkgebied,’ vertelt Angelo van Rijn. ‘Het werkgebied is echter dermate groot dat ik me niet goed genoeg kon focussen op zaken als relatiebeheer. Ik kan me voorstellen dat de buitenwacht hierdoor niet altijd goed weet wie binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor wat. Nu Iris en ik ieder een eigen deel van het werkgebied bedienen, kunnen we, samen met onze relaties, meer betekenen voor de leefbaarheid in wijken. Zo werken we samen aan een aangenaam woonklimaat.’ Angelo van Rijn neemt noordelijk deel van het werkgebied onder zijn hoede, Iris Heikoop het zuidelijk deel.

Dichter bij de praktijk
‘Ik werkte voorheen binnen het team Strategie en met deze functie ga ik een stap dichter naar de praktijk,’ zegt iris Heikoop. ‘Dat zie ik als een interessante uitdaging. Als gebiedsregisseur kun je signalen die je opvangt bij stakeholders meenemen binnen de organisatie, zodat daar beleid op kan worden gemaakt. Daarnaast weten onze buurtteams wat er lokaal speelt en op basis daarvan kunnen we samen bepalen waar onze focus op moet liggen en waar we middelen en menskracht kunnen inzetten.’

Sociaal beheer
‘Als gebiedsregisseur houd je je bezig met het sociaal beheer,’ vervolgt Iris Heikoop. ‘Angelo en ik werken beiden met twee buurtteams. Dat zijn de veldwerkers, ze halen in buurten en wijken veel informatie op en zijn het directe aanspreekpunt voor huurders. Als gebiedsregisseur onderhouden wij vooral contact met stakeholders, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en huurdersverenigingen. Ook zijn wij verantwoordelijk voor maatschappelijk bedrijfs onroerend goed.’

Lokale opgave
‘We werken nu hard aan de lokale opgave. Van elke stad en kern brengen we de sterke punten en zorgpunten in kaart. Op maatschappelijk gebied, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om leefbaarheid. Want elke plaats heeft zijn eigen kansen en aandachtspunten.’

Samenwerken
‘Ons werk bestaat grotendeels uit samenwerken,’ zegt Angelo van Rijn. ‘Het gaat erom dat we een zo groot mogelijk netwerk opbouwen en elkaar binnen dat netwerk snel en eenvoudig kunnen vinden. Samenwerking wordt steeds belangrijker. Zeker nu mensen steeds langer zelfstandig wonen en de groep huurders die aandacht nodig heeft steeds groter wordt.’