< Terug naar overzicht

‘Langer thuis wonen, doe je samen’

Langer zelfstandig thuiswonen 11 december 2017 - Bewoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar denken vaak niet na hoe ze dat kunnen bereiken. Dat blijkt uit een enquête binnen het project ‘Langer thuis wonen in Schagen doe je samen’.

Enquête in drie kernen
De tien organisaties die samenwerken binnen het regionale project ‘Langer thuis wonen in Schagen doe je samen’ hielden onlangs een enquête onder bewoners van 55 jaar en ouder, in de kernen Callantsoog, Petten en ’t Zand. Ruim 650 bewoners van de 2600 geënquêteerden hebben de vragenlijst ingevuld.

Veel nuttige informatie
‘De enquête heeft veel nuttige informatie opgeleverd, onder meer over woonwensen, zorgbehoefte en openbaar vervoer,’ vertelt buurtconsulent Annette Goossens van Buurtteam Schagen van Wooncompagnie. ‘Daarnaast kwamen bewoners met mooie ideeën om hun buurt of dorp te verbeteren, zodat het ook in de toekomst een fijne en veilige plek is om te wonen.’

Twee belangrijke wensen
‘Belangrijke wensen die uit de enquête naar voren kwamen, waren dat mensen, naast een goede gezondheid, graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Feit is alleen dat ze over dat laatste vaak niet bewust nadenken omdat ze aan dit onderwerp geen prioriteit geven, er gewoon niet bij stilstaan of puur uit onwetendheid. En dat terwijl het onderwerp juist alle aandacht verdient.’

Samen actie ondernemen
‘Veel bewoners denken dat het allemaal wel goed komt en dat er in de toekomst vast wel ergens een plekje voor ze is,’ zegt Annette Goossens. ‘De waarheid is echter dat mensen zeker niet meer zomaar in een zorgcentrum terechtkomen en steeds meer zijn aangewezen op de extramurale zorg. Het is dus belangrijk dat we, als het gaat om het langer thuis wonen, samen met andere ketenpartners actie ondernemen.’

Persoonlijke gesprekken
Naar aanleiding van de enquête is er met 24 inwoners een verdiepend persoonlijk gesprek gevoerd en zijn in drie dorpen groepsgesprekken gehouden. Komende maanden buigen de samenwerkende partners zich over de informatie die is opgehaald uit de enquête en gesprekken en vult die aan met materiaal uit eerdere onderzoeken. De bewoners worden hierbij betrokken, via een klankbordgroep.

Een nieuw woon-zorg-welzijn concept
Doel van het samenwerkingsverband is te komen tot een nieuw woon-zorg-welzijn concept. Naar verwachting presenteert de projectgroep dat concept aan het einde van het eerste kwartaal 2018 aan de stuurgroep (bestuurders van de deelnemende partijen). Na instemming met het concept en ondertekening van het uitvoeringsprogramma, wordt het plan uitgevoerd. Na een jaar worden de resultaten geëvalueerd en wordt er, waar nodig, bijgestuurd.

De positieve reacties van organisaties uit andere dorpen en de tot op heden opgedane ervaringen zijn voor de projectgroep aanleiding om halverwege 2018 al van start te gaan in andere dorpen.