< Terug naar overzicht

Onze ‘duurzame denkers’

Smoelenboek-4956 19 september 2017 - Binnen onze organisatie hebben we een groep ‘duurzame denkers’ geformeerd. Wat is hun missie? Teamleider Beheer en Onderhoud Paul Stegers vertelt.

Wie zijn de ‘duurzame denkers’?
‘We zijn allemaal even enthousiast als het gaat om duurzaamheid. Samen kijken we naar waar we staan op het gebied van duurzaamheid en welke stappen we kunnen nemen. Binnenkort komen we bijeen om onze visie vorm te geven. Ondertussen staan we niet stil en zetten we kleine stapjes, zodat het thema actueel blijft.’

Kun je een voorbeeld noemen?
‘Het bouwen van gasloze woningen is één van de duurzame uitdagingen die zich voordoen. Het is belangrijk dat iemand binnen onze organisatie deze ontwikkeling adopteert en uiteindelijk een voorstel indient bij het bestuur. Maar het kan ook over iets kleins gaan, zoals het afschaffen van plastic bekers in de kantine. Duurzaamheid is een breed thema.’

Hoe gaan jullie te werk?
‘Om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen, kan gebruik gemaakt worden van de aanpak van The Natural Step. Hiermee wordt, door middel van backcasting, een stappenplan gemaakt. Van het bepalen van doelen tot het bedenken en uitvoeren van oplossingen om die doelen te bereiken. We worden niet van vandaag op morgen duurzaam, maar kunnen wel zorgen dat elke stap die wij nemen een stap in de goede richting is.’

Hoe maken jullie de collega’s enthousiast?
‘We maken een communicatieplan waarin we aangeven hoe we ideeën vanuit de organisatie kunnen verzamelen en vervolgens uitdelen. Met andere woorden: we kijken naar welke collega met een bepaald idee aan de slag kan en wil gaan. Het moet echt vanuit de mensen zelf komen. Als ambassadeurs willen we collega’s prikkelen, zodat ook zij ambassadeur worden.’

Wat doet Wooncompagnie nu al intern aan duurzaamheid?
‘We zijn nadrukkelijk overgestapt op papierloos werken, gebruiken aanzienlijk minder papier en inkt. En áls we papier gebruiken, is het FSC-papier. Verder gebruiken we groene stroom, werkt sommige verlichting met een bewegingssensor en heeft onze bestuurder een half-elektrische auto. Daarnaast hebben we tijdens de recentelijke verbouwing veel spullen hergebruikt. We doen dus tot nu toe vooral de open deuren en is er dus nog veel te bereiken op dat gebied.’

Wat heb je zelf met duurzaamheid?
‘Als ik kijk naar hoe wij met de wereld omgaan en de wereld misbruiken, dan schrik ik daarvan. Ik zie dat op lange termijn veel problemen opleveren. Kijk alleen maar naar de klimaatverandering. De verspilling die we met z’n allen accepteren, snap ik niet. We moeten het voor de toekomstige generatie op orde krijgen. Ik geloof in de kracht van de mens en in het feit dat we veel problemen kunnen oplossen. De vraag is vooral hoe moeilijk wij het onszelf willen maken? Hoe langer we wachten met in actie komen, hoe moeilijker het wordt.’

Wat willen jullie komende jaren bereiken?
‘Ik hoop dat we in 2020 een enorme stap hebben gezet binnen onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met een pand dat grotendeels zelf alle benodigde energie opwekt. Daarnaast verwacht ik dat we veel meer duurzame projecten ontwikkelen, meer spullen hergebruiken en een duidelijk stappenplan hebben om te komen tot een duurzame woningvoorraad. Veelal in samenwerking met andere partijen. Kortom, ik ga ervanuit dat we ons veel meer bewust zijn van de impact die we hebben op milieu en daarnaar handelen.’