< Terug naar overzicht

‘Onze huurders staan meer en meer centraal’

John Hendriks Huurdersverenigingen 1951 200X150px 5 december 2014 - Directeur bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie en de voorzitters van twee huurdersverenigingen vertellen over hun nauwe samenwerking: ‘Het draait steeds meer om het belang van onze huurders.’

‘Als corporatie richten wij ons allereerst op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Het gaat erom dat huurders wonen waar ze willen wonen en tegen betaalbare woonlasten. Daarnaast focussen we ons steeds meer op de specifieke wensen en behoeften van huurders.’

Een duidelijke signaalfunctie
Om erachter te komen wat bewoners precies willen, zijn huurdersverenigingen onontbeerlijk, stelt Hendriks. ‘Huurdersverenigingen hebben een duidelijke signaalfunctie en zijn onze gesprekspartners. Zes maal per jaar bespreken we uiteenlopende zaken die onze huurders aangaan.’

Invloed gaat ver
‘Onze formele invloed gaat ver, zegt Henk van Gameren, voorzitter van de Huurderskoepel Schagen en Omstreken. ‘Wij dragen twee leden voor die worden benoemd in de Raad van Commissarissen. Deze raad houdt toezicht op het reilen en zeilen van Wooncompagnie. Ook worden namens onze verenigingen leden benoemd in de Geschillencommissie die bemiddelt als huurders een klacht hebben en er niet uitkomen met Wooncompagnie.’

Strijden voor gematigde huurverhogingen
Betaalbaarheid is ook voor de huurdersverenigingen een speerpunt. Barend Roselaar, voorzitter van De Vijfhoek: ‘Samen met de Vereniging Nederlandse Woonbond voerden wij een grootscheeps woonlastenonderzoek uit. Daaruit bleek dat een derde van onze huurders moet bezuinigen op de dagelijkse uitgaven. Dat nemen we zeer serieus. Wij blijven strijden voor betaalbaarheid.’

Zoeken naar legitimatie
‘Eigenlijk worstelen wij allen met dezelfde knelpunten,’ aldus Hendriks. ‘De meest interessante is misschien nog wel de zoektocht naar onze legitimatie. Die zoektocht begint bij onze huurders, want voor hen doen wij het. Wij stellen ons voortdurend de vraag: nemen wij de juiste beslissingen voor onze huidige en toekomstige huurders? Om daar achter te komen is contact met huurders en hun vertegenwoordigers binnen de huurdersverenigingen uiterst belangrijk. Met wie moet je ánders praten?’

Eigen initiatief tonen
Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn er? Van Gameren: ‘We worden steeds meer een participatiesamenleving. Hierin neemt iedereen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en leefomgeving, terwijl overheden zich terugtrekken. Eigen initiatief wordt steeds belangrijker.’

Mini-maatschappijtjes
‘Daarom is het belangrijk dat wij als corporatie letterlijk in de buurt blijven,’ vult Hendriks aan. ‘We zien de verschillende kernen in ons werkgebied meer en meer als mini-maatschappijtjes, waarin wij graag een betrokken rol spelen. Bijvoorbeeld door initiatieven van bewoners te stimuleren, ondersteunen en faciliteren.’

Mooie bewonersinitiatieven
Voorbeelden van mooie bewonersinitiatieven zijn volgens de heren onder meer de Dorps Ontmoetings Plek in ’t Veld (een unieke dorpswinkel annex ontmoetingsplek), de Cultuurschuur Wieringerwerf (waar inwoners van Hollands Kroon elkaar ontmoeten en aan de slag gaan) en ’t Trefpunt op Marken (een multifunctionele ontmoetingsplek voor alle inwoners).

‘We moeten alert zijn’
‘Om dit soort initiatieven samen op te pakken, moeten wij alert zijn,’ benadrukt Hendriks. ‘Als er ergens in ons werkgebied iets ontstaat, moeten wij daar samen op inspelen. Niet door het initiatief over te nemen maar door waar mogelijk te faciliteren ’

Een sociale corporatie
Volgens John Hendriks wordt de maatschappelijke taak van Wooncompagnie met dit alles steeds belangrijker en breder. ‘Dat is meteen ook onze missie,’ stellen beide voorzitters van de huurdersverengingen. ‘Wij zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat Wooncompagnie een sociale corporatie blijft, waarin huurders te allen tijde centraal staan. Daar maken wij ons voortdurend hard voor.’

Meer weten over de gezamenlijke huurdersverenigingen? Kijk op http://www.huurderskoepel.com, http://www.devijfhoek.com en www.hvonderdak.nl