< Terug naar overzicht

Ook huurders betrokken bij prestatieafspraken

Prestatieafspraken 5 januari 2017 - Sinds de nieuwe woningwet van kracht is, spelen huurders en gemeenten een belangrijkere rol bij het reguleren van en toezicht houden op de activiteiten van corporaties. Wooncompagnie is groot voorstander van deze driehoeks-samenwerking.

Wat zijn prestatieafspraken?
Prestatieafspraken zijn afspraken die wij met gemeenten en huurdersorganisaties maken over de volkshuisvestelijke prestaties in ons werkgebied. We zijn hierover met verschillende gemeenten in gesprek en met een aantal zijn de afspraken inmiddels getekend. Getekende afspraken gaan naar de minister, die de uitvoering ervan op hoofdlijnen controleert.

Waarom maken wij prestatieafspraken?
Met het vastleggen van prestatieafspraken concretiseren en verdiepen wij onze samenwerking op het gebied van wonen. Gezamenlijk en vanuit onze eigen verantwoordelijkheid. Zo krijgen we een goed overzicht van wat er nodig en wenselijk is op het gebied van volkshuisvesting in ons werkgebied en kunnen wij onze werkzaamheden, activiteiten en plannen nog beter op elkaar afstemmen.

Hoe komen de afspraken tot stand?
De afspraken komen tot stand dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Huurdersverenigingen waren voorheen een belangrijke adviespartner, maar nu medeopstellers.

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid
Prestatieafspraken zijn veelomvattend. Zo maken we afspraken over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en focussen we op betaalbaarheid. We willen huren en gemeenteheffingen zo laag mogelijk houden en woningen energiezuiniger maken. Tegelijkertijd maken we bewoners bewust van hun stookgedrag en energieverbruik. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de totale woonlasten zo laag mogelijk blijven.

Samen zorgen voor een prettige woonomgeving
Ook maken we afspraken over de samenwerking tussen onze buurtteams, de sociale wijkteams en politie op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid. Met als doel: gezamenlijk bijdragen aan een prettige woonomgeving. Daarnaast heeft iedere huurder daar een eigen verantwoordelijkheid in. Onze huurdersorganisaties hebben een signalerende rol als het ergens niet goed gaat.

Waarom vinden wij prestatieafspraken zo belangrijk?
Wij zien gemeenten en huurdersorganisaties als belangrijke samenwerkingspartners, die ons input geven voor onze activiteiten en jaarplannen. Met de prestatieafspraken intensiveren wij onze goede samenwerking, zodat we ons samen kunnen blijven inzetten voor huurdersbelangen.

Met welke gemeenten zijn afspraken gemaakt?
Eind 2015 maakten we prestatieafspraken in de gemeente Schagen. Onlangs zijn de afspraken in de gemeenten Purmerend, Waterland, Medemblik en Alkmaar getekend. Voor de gemeente Hollands Kroon zijn we in de afrondende fase van de besprekingen. In 2017 starten de gesprekken met de gemeenten Beemster en Edam-Volendam.