< Terug naar overzicht

Rina van Rooij: ‘Samen hebben we veel bereikt’

23 augustus 2016 - Na zevenentwintig jaar verlaat Rina van Rooij Wooncompagnie, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Rina, afgelopen jaren actief als vestigingsmanager in Purmerend, vertelt over haar ervaringen en plannen.

'De ruimte voor mooie projecten’
Rina van Rooij kan terugkijken op een succesvolle en plezierige carrière bij Wooncompagnie: ‘Zo kreeg ik de nodige ruimte en vrijheid om projecten te starten voor speciale doelgroepen. Woonruimte realiseren voor mensen die, om welke reden dan ook, extra ondersteuning nodig hebben, heeft me altijd enorm gedreven.’

‘Het draait om samenwerking’
De afgelopen jaren zagen in de regio Purmerend verschillende complexen voor speciale doelgroepen het levenslicht. ‘Dergelijke projecten vallen of staan bij samenwerking,’ zegt Van Rooij. ‘Door een breed netwerk op te bouwen en verschillende contacten binnen dat netwerk aan elkaar te knopen, hebben we met elkaar mooie resultaten kunnen boeken.’

Grootste uitdaging
Wat was afgelopen jaren de grootse uitdaging voor Wooncompagnie als organisatie? ‘De wereld om ons heen is volop in beweging. Het is de uitdaging om in alle dynamiek datgene te blijven doen wat je als corporatie wílt doen. Wooncompagnie is een middelgrote woningcorporatie, maar in haar beleid bewust klein gebleven, dicht bij bewoners en samenwerkingspartners.’

‘Nuchter en altijd in de buurt’
De afgelopen periode was Rina van Rooij nauw betrokken bij de organisatieverandering die Wooncompagnie onderging: ‘Samen hebben we een organisatie neergezet die klaar is voor de toekomst. Wooncompagnie is een nuchtere, sociale en financieel gezonde corporatie die altijd in de buurt is, mede dankzij de vier buurtteams. Daar ben ik trots op.’

Inzet, betrokkenheid en enthousiasme
Het bestuur van Wooncompagnie roemt de inzet, betrokkenheid en het enthousiasme van Rina van Rooij. ‘Rina heeft enorm veel voor onze organisatie betekend en was echt een gezicht van onze corporatie,’ stelt directeur-bestuurder John Hendriks. ‘Ze gaf op een bevlogen manier leiding en was, dankzij haar kennis, inzicht en netwerk, medebepalend voor waar onze organisatie nu staat.’

Zeker niet stilzitten
Dat ze Wooncompagnie verlaat, betekent niet dat Rina van Rooij gaat stilzitten. Zo maakt ze deel uit van de Commissie Ruimte, Wonen, Water en Europa en houdt ze zich onder meer bezig met wind op land en zonne-energie (windmolens) in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Daarnaast is Van Rooij voorzitter van het Purmerends Museum en begint ze aan de vierjarige studie Zingeving en Spiritualiteit. ‘Die studie lijkt me een geweldige uitdaging,’ aldus Rina van Rooij. ‘Ik vind het leuk en interessant om eens iets heel anders te ondernemen.’