< Terug naar overzicht

‘Rioolbelasting voor huurders afschaffen’

Rioolbelasting 11 december 2017 - Samen met de huurdersverenigingen pleiten wij ervoor, als het gaat om de gemeentelijk rioolbelasting, te komen tot één systematiek

‘Diversiteit is een ongewenste situatie’
‘Wooncompagnie is actief in twaalf gemeenten,’ vertelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik. ‘Voor wat betreft de rioolbelasting hanteren deze gemeenten drie verschillende soorten heffingen: voor eigenaren, gebruikers of de combinatie eigenaren/gebruikers. Deze diversiteit vinden wij, gezien het effect op de woonlasten van onze huurders, een zeer ongewenste situatie.

Rioolbelasting voor huurders betalen
‘Ook veel andere corporaties ondernemen actie en er ligt een voorstel bij de Tweede Kamer voor een uniform woonlastenbeleid,’ vervolgt Van Schaik. ‘Wij pleiten voor één systematiek. Als dat leidt tot één eigenarenheffing, betaalt Wooncompagnie voor al haar huurders de rioolbelasting. Dit zou wel gevolgen kunnen hebben voor de huurverhoging omdat alle kosten die Wooncompagnie maakt vanuit de huuropbrengsten worden gedekt.’

Komen tot één eigenarenheffing
Volgens Stefan van Schaik is het een goede zaak om dit voorstel, in samenhang met andere lokale heffingen, mee te nemen in de prestatieafspraken die Wooncompagnie en de huurdersverenigingen met gemeenten maken: ‘Als de huurdersverenigingen bij het maken van deze afspraken het voorstel voor één eigenarenheffing doen, staan wij voor honderd procent achter ze. Ook al betekent dit dus dat Wooncompagnie in de buidel zal moeten tasten.’ Het geld dat gemeenten bij de invoering van één eigenarenheffing overhouden, zou volgens Van Schaik geheel ten goede moeten komen aan de huurders.

‘Gebruikersheffing onrechtvaardig’
‘Dat huurders in gemeenten als Schagen en Hollands Kroon de volledige rioolheffing moeten ophoesten, vinden wij totaal onrechtvaardig,’ stelt Henk van Gameren, voorzitter van de Huuderskoepel Schagen en Omstreken. ‘Het gaat al gauw om een paar honderd euro per jaar en dat bedrag hakt er bij huurders flink in, zeker in een gebied waar de betaalbaarheidsproblematiek het allergrootst is. We moeten zo snel mogelijk actie ondernemen, want dit speelt al jaren.’

‘Niet wachten, maar knopen doorhakken’
‘De gemeente Schagen heeft inmiddels een positief geluid laten horen en nu ook Wooncompagnie letterlijk een duit in het zakje wil doen, is het moment daar om aan de slag te gaan,’ vervolgt Van Gameren. ‘Dus niet wachten totdat er prestatieafspraken worden gemaakt of totdat er politieke wisselingen hebben plaatsgevonden, maar knopen doorhakken. Voordat je het weet is het voorjaar en ligt er bij huurders weer een nieuwe heffing op de mat. Dat moeten we zien te voorkomen.’