< Terug naar overzicht

Samen blijven inzetten op betaalbaarheid

Huurbeleid 31 mei 2017 - Wooncompagnie en de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) gaan voor betaalbare huisvesting, nu en in de toekomst. Onlangs tekenden we de ‘Overeenkomst Betaalbaarheid’.

‘Trots op onze afspraken’
Wooncompagnie en de SHO vinden het belangrijk dat de huren betaalbaar zijn en vooral ook blijven. In de ‘Overeenkomst Betaalbaarheid’ is daartoe een aantal afspraken vastgelegd. ‘Ik ben trots dat we samen tot afspraken zijn gekomen waarmee huren bij Wooncompagnie nog beter betaalbaar wordt,’ aldus directeur-bestuurder Stefan van Schaik.

‘Scherper kan altijd’
Zo wordt ook komende jaren geen huurverhoging gevraagd op basis van het inkomen en zal de gemiddelde huurverhoging maximaal gelijk zijn aan de inflatie. Verder is de huurverhoging nooit meer dan 2% en voor huurders van een sociale huurwoning nooit hoger dan 12,50 euro per maand. ‘De overeenkomst legt slechts de kaders vast waar wij ons aan houden, scherper kan dus altijd,’ stelt Van Schaik.

‘Samenwerking is hard nodig’
‘We vinden het een goede zaak dat Wooncompagnie ons bij het huurbeleid betrekt en dat we op dit vlak meerjarenafspraken hebben kunnen maken. Zo kunnen we ons met elkaar blijvend inzetten voor betaalbaarheid en dat is hard nodig,’ zegt Theo Mulder, voorzitter van huurdersvereniging De Vijfhoek, die de belangen behartigt van huurders in ons zuidelijk werkgebied.

'Elkaar scherp houden’
Voorzitter Henk van Gameren van de Huurderskoepel, het overkoepelende orgaan van huurdersverenigingen in ons noordelijk werkgebied, beaamt dat: ‘We zijn blij met de afspraken die er liggen en met de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. Door samen te werken aan het huurbeleid kunnen we elkaar aanvullen, stimuleren en scherp houden.’

Woonlastenonderzoek
Uit een woonlastenonderzoek dat de Woonbond in opdracht van de huurdersorganisaties uitvoerde, bleek dat de huurlasten bij Wooncompagnie de afgelopen jaren relatief gelijk zijn gebleven. De huurquote, het deel van het inkomen dat bewoners kwijt zijn aan de huur, is sinds 2013 stabiel. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend, die een stijging laat zien, aldus de Woonbond.

Bescheiden of géén huurverhoging
Bij de huuraanpassingen van juli 2017 deed Wooncompagnie er nog een schepje bovenop: bij een kleine 2000 woningen wordt de huur verlaagd (gemiddeld met 26 euro) en bij 4300 woningen blijft de huur bevroren. De overige 7000 bewoners vraagt Wooncompagnie een gematigde huurverhoging van maximaal 1,3%. Dat is beduidend lager dan de 2,8% die de corporatie van de overheid mag vragen. De maximale huurverhoging die Wooncompagnie anno 2017 vraagt, bedraagt 9 euro.