< Terug naar overzicht

‘Samen woonruimte creëren voor vergunninghouders’

15 december 2015 - We willen ervoor zorgen dat er in de toekomst versneld huurwoningen vrijkomen voor met name starters en vergunninghouders. Hoe kunnen we dat met elkaar bereiken?

Verkoop beperken, nieuwbouw realiseren
Om vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en overige woningzoekenden zo snel mogelijk te huisvesten, heeft Wooncompagnie een half jaar geleden besloten de verkoop van huurwoningen bij leegkomst te beperken. Verder is de corporatie met verschillende gemeenten in gesprek over het versneld ontwikkelen van nieuwbouw. Niet specifiek en zeker niet uitsluitend voor vergunninghouders, maar om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar bescheiden, goedkope en snel beschikbare huisvesting.

Maatregelen geven meer lucht
‘Deze maatregelen richten zich niet uitsluitend op vergunninghouders, maar geven in het algemeen meer lucht op de lokale huurmarkt,’ licht Arjen Zandstra van Wooncompagnie toe. ‘In veel delen van ons werkgebied is de vraag naar huurwoningen namelijk groot.’

Een steeds grotere inspanning
Wooncompagnie neemt van oudsher volledig haar aandeel in de opvang van de aanhoudende stroom vluchtelingen. ‘De taakstelling om vergunninghouders te huisvesten ligt zoals bekend bij de gemeenten, die de huurwoningen toewijzen via woningcorporaties,’ aldus Zandstra. ‘Dit vraagt van corporaties een steeds grotere inspanning. We nemen zonder voorbehoud ons deel van de verantwoordelijkheid. Wel maken we ons zorgen over het mogelijk vervallen van de urgentiestatus voor vergunninghouders. We hebben landelijk afgesproken dat vluchtelingen voorrang kunnen krijgen. Dat maakt het mogelijk om lokaal te zorgen dat vergunninghouders zo snel mogelijk worden gehuisvest. Die rolverdeling werkt wat ons betreft prima.’