< Terug naar overzicht

Samen zorgen voor een goede start…

Contactlunch 25 oktober 2016 - Tijdens een speciale ontbijtsessie met zorginstellingen en welzijnsorganisaties keken we naar wat er in de toekomst op ons bordje ligt. Een impressie.

De aanleiding…
Momenteel herzien we ons Koersdocument. Eén van de aandachtspunten is de vraag welke samenwerking we nastreven met zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Om dit te bespreken, nodigden wij deze partijen uit voor een gezamenlijk ontbijt.

De aanwezigen…
De opkomst was groot! Verschillende partijen uit ons werkgebied waren aanwezig. Zo schoven WonenPlusWelzijn, Raphaelstichting, Woonzorggroep Samen, Prinsenstichting, Stichting Wonen en Zorg, Odion, Zorgcirkel, Club Welzijn, RIBW, WonenPlus, Leekerweide, Parlan en Omring aan. Partijen die, net als wij, werken voor mensen in een kwetsbare positie.

De thema’s…
Strakkere regels en krimpende budgetten dringen ons terug op het eigen terrein. Waar hebben we elkaar nodig en welke samenwerking hoort daarbij? Wat mogen en kunnen we van elkaar verwachten en wat willen we samen bereiken? Deze en andere vragen stonden centraal.

De uitkomsten…
‘De ontbijtsessie leverde alle partijen waardevolle inzichten op,’ aldus adviseur Strategie Edith Abbring van Wooncompagnie. ‘We hebben veel gemeen. Zo willen we er met elkaar voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat vraagt om toenemende samenwerking met vrijwilligers, familieleden en uiteenlopende organisaties.’

Partijen mobiliseren
‘Wij kunnen als corporatie, vanuit onze onpartijdigheid, de regie nemen om organisaties te mobiliseren en activeren. Om met elkaar meer collectieve problemen en vraagstukken op te pakken, in samenwerking met gemeenten, sociale wijkteams en onze Buurtteams. Dit was één de wensen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam en waarin wij ons zeker kunnen vinden.’

Elkaar helpen
‘Verder werd duidelijk dat mensen elkaar steeds meer moeten helpen,’ zegt Abbring. ‘De informele zorg is de kurk om op te drijven en professionals spelen vooral een faciliterende en ondersteunende rol. Ook hier gaat het om het elkaar leren vinden, samen optrekken en netwerken creëren.’ 

Leefbaarheid
‘Onze prestatieafspraken met gemeenten kwamen ook ter sprake,’ aldus Abbring. ‘Als we zaken nog beter afstemmen met zorg- en welzijnspartijen, kunnen we op het punt van leefbaarheid en zorg wellicht strakkere afspraken maken.’

Inspirerend
‘We kijken terug op een zeer vruchtbare, inspirerende en verhelderend bijeenkomst,’ besluit Edith Abbring. ‘We hebben als corporatie onze koers voor de komende jaren kunnen delen en afstemmen. Dat leverde nuttige input op, die we meenemen bij de verdere uitwerking van ons Koersdocument.’