< Terug naar overzicht

Samen zorgen voor voldoende betaalbare woningen

Voldoende-betaalbare-woningne-met-vlak 25 januari 2018 - Wooncompagnie en de huurdersorganisaties vinden dat huren beter betaalbaar moet worden. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Meerjarenafspraak
Met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) hebben we een meerjarenafspraak over het huurbeleid gemaakt. Daarin is onder meer vastgelegd dat de huurverhogingen tot en met 2019 niet boven de 2% of 12,50 euro uitkomen, ook niet als de inflatie hoger is.

Huurlasten gelijk gebleven
Dat huurmatiging wérkt, is inmiddels duidelijk: bij de huurders van Wooncompagnie zijn de huurlasten de afgelopen jaren gelijk gebleven. Dat is één van de conclusies uit het woonlastenonderzoek dat de Woonbond in opdracht van de huurdersorganisaties uitvoerde. De zogenoemde huurquote, het deel van het inkomen dat bewoners kwijt zijn aan de huur, is bij Wooncompagnie sinds 2013 stabiel gebleven. Dat is in tegenstelling tot de landelijke trend, die een stijging laat zien, aldus de Woonbond.

Verschillende doelgroepen
Op verschillende plaatsen zijn wij druk met het realiseren van nieuwbouw. Hierbij richten we ons op woningen die inspelen op de vraag van alleenstaanden en stellen, jonge starters en senioren. Veranderbare en toegankelijke woningplattegronden en het creëren van ontmoetingsmogelijkheden zijn aandachtspunten.

Druk op de woningmarkt
Er is veel druk op de woningmarkt. Dat bleek zaterdag 13 januari opnieuw, tijdens een kijkdag voor een nieuwbouwproject aan de Beethovenlaan in Schagen. De opkomst was overweldigend: circa 1.000 geïnteresseerden voor een project van 48 appartementen.

‘Versnelling’
We zien voor onze vastgoedsturing drie grote bewegingen. De eerste beweging is ‘versnelling’. We gaan het tempo omhoog brengen als het gaat om investeringen in de bestaande bouw, nieuwbouw, verkoop en aankoop. We willen ook de kwaliteit van de voorraad versneld richting de eisen en verwachtingen van vandaag brengen.

‘Superdivers’
De tweede beweging is ‘superdivers’. Onze bewoners worden steeds diverser en hokjes passen steeds minder goed. Een goede basiswoning waar met keuzemogelijkheden het wonen ‘eigen’ kan worden gemaakt laten we versneld van de grond komen. Door mensen zelf te laten kiezen waar en hoe ze willen wonen werken we samen aan leefbare wijken en buurten.

‘Dynamiek’
Een derde beweging is ‘dynamiek’. In sommige delen van ons werkgebied ligt de vraag de komende jaren nog hoog, maar zien we op termijn een probleem als we alleen maar woningen toevoegen. In die gebieden gaan we op zoek naar manieren om meer aanbod te genereren zonder de totale woningvoorraad op langere termijn te laten groeien.