< Terug naar overzicht

‘Schatbewaarders’ passen op Thuishuis Winkelmadepark te Winkel

23 augustus 2016 - Dinsdag 12 juli was ik met mijn collega Jessica Dekker, Buurtconsulent, bij een bijeenkomst over het Thuishuis Winkel wat op het Winkelmadepark in Winkel zal komen. Een Thuishuis kun je zien als een studentenwoning voor alleenstaande ouderen. Het is geen huis waar een zorgpartij aan gekoppeld is, maar zes alleenstaande ouderen krijgen hier hun eigen appartement bestaande uit een woonkamer, slaapkamer een eigen badkamer en pantry. De pantry is geen volwaardige keuken want de bewoners koken zelf in de gezamenlijke keuken. Verder is er een gezamenlijke woonkamer en een hobbykamer. Ook is er in het Thuishuis een logeerkamer voor gasten van de bewoners. 

Eenzaamheid tegengaan
Met het Thuishuis wordt een belangrijk dilemma van het alleen ouder worden bestreden, namelijk eenzaamheid. Daarnaast 'runnen' de bewoners hun eigen Thuishuis waardoor ze langer fit en actief blijven. Andere thuishuisprojecten laten zien dat men ook voor elkaar zorgt waardoor de inzet van professionele hulp wordt uitgesteld. Om die reden verstrekt de gemeente Hollands Kroon een subsidie want er zal bespaard gaan worden op het WMO-budget. Natuurlijk kan men op termijn gewoon thuishulp ontvangen van een zorgpartij zodra men daar echt afhankelijk van is. Naast het Thuishuis wordt er ook invulling gegeven aan het Thuisbezoek. Hierbij zorgen vrijwilligers dat oudere alleenstaande inwoners van Winkel en omgeving (huurders en kopers) met elkaar in contact kunnen komen en kan er deelgenomen worden aan sociale activiteiten. Kortom, een project wat aansluit op de taak van Wooncompagnie om te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Renoveren en aanpassingen i.p.v. slopen en nieuwbouw
Met de opening van het zorgcentrum Trambaan in Nieuwe Niedorp, waar Woonzorggroep Samen intramurale zorg levert in een complex van Wooncompagnie, werd Wooncompagnie ook eigenaar van het oude zorgcentrum op Winkelmadepark. De appartementen op Winkelmadepark waren al ons eigendom. De plannen waren om heel Winkelmadepark te transformeren naar een nieuwe woonomgeving met een diversiteit aan woningen. Er zou veel gesloopt worden en er zouden woningen in de huur en koop voor terugkomen. Plannen die in 2009 gepresenteerd zijn aan de omgeving. En toen kwam de crisis en zijn onze plannen drastisch gewijzigd. In de nieuwe plannen gaan we vooral de bestaande appartementen renoveren en aanpassen en een gedeelte van het zorgcentrum zal worden omgebouwd naar eengezinswoningen. En ook het Thuishuis zal daar dus een plek krijgen zodat we nog steeds een gedifferentieerd woonmilieu in een parkomgeving kunnen realiseren.

Tijdelijke anti-kraakwoningen
Vanwege de plannen zijn we in 2007 begonnen met het uitplaatsen van bewoners en zijn de woningen in beheer gegeven bij Interim Vastgoedbeheer, nu Gapph. Met een gebruiksovereenkomst zorgen de bewoners dat de woningen 'anti-kraak' bewoond zijn wat verloedering tegen moet gaan. Het alternatief is namelijk om de boel dicht te spijkeren. In totaal zijn er zo'n 140 overeenkomsten afgesloten, waarbij er ongeveer 200 bewoners zijn. Bewoners van allerlei pluimage. Gapph zorgt dat er geen grote problemen ontstaan, maar het is natuurlijk niet ideaal en er zijn best vormen van overlast geweest.

Tijdens de bijeenkomst over het Thuishuis, wat gericht was op potentiële bewoners en vrijwilligers, de omgeving en andere geïnteresseerden, mocht ik iets vertellen over het fysieke aspect van het Thuishuis, zeg maar de stenen. Gegeven de historie moest ik dus ook iets zeggen over onze plannen voor heel Winkelmadepark, in de wetenschap dat er nog geen formeel directiebesluit genomen was. Enigszins gespannen was ik dus wel, helemaal omdat ook de schrijvende pers aanwezig was. Voor mijn presentie begon stelde het bestuur van de Vrienden van het Thuishuis Winkel zich voor. In het bestuur zit ook Jannie, een buurvrouw van Winkelmadepark die dus echt de hele geschiedenis kent en ook ervaringen heeft met de tijdelijke bewoners. 

"Rode geraniums waren verdwenen en maakten plaats voor kratjes bier"
Jannie had zich goed voorbereid want niet alleen stelde ze zichzelf voor, er kwam ook een A4-tje tevoorschijn waarin zij iets wilde vertellen over de geschiedenis. Ik begon al enigszins te wippen op mijn stoel en toen ook de tijdelijke bewoning aan bod kwam voelde ik mij steeds kleiner worden. Tot Jannie op een moment de voor mij legendarische woorden uitsprak: "Natuurlijk is er van alles aan te merken op de 'anti-krakers' maar ik heb de bewoners altijd gezien als de SCHATBEWAARDERS van Winkelmadepark. Ja, de rode geraniums waren verdwenen en maakten plaats voor kratjes bier. Maar de jongelui hebben er wel voor gezorgd dat het leefbaar bleef en Wooncompagnie nu kan zorgen dat Winkelmadepark een nieuwe toekomst krijgt."

Schager Courant is positief
Schatbewaarders, wat een briljante uitdrukking! Ik zat meteen weer rechtop en alle spanning was verdwenen. Mijn presentatie verliep soepel en de vele vragen die gesteld worden over Winkelmadepark konden Jessica en ik goed beantwoorden. Het stuk wat de volgende dat in de Schager Courant verscheen was ook positief, zodat ik ook intern geen schade heb opgelopen. Helaas had de journalist de impact van schatbewaarders niet opgemerkt want dit werd hier niet genoemd. Volgens mij is dit voor Wooncompagnie een mooie steun in de rug om te zorgen dat het project vol energie opgepakt wordt. Ik weet dat het project bij onze Procesmanager Jan Berghout in goede handen is. En wat betreft het Thuishuis reken ik erop dat
het succes zal leiden tot meer thuishuizen in onze regio.

Een blog van Roeland Gravestein – Manager Bewoners