< Terug naar overzicht

’Trots op prestatieafspraken met gemeenten’

30 mei 2016 - ‘Dat wij als huurdersverenigingen nauw betrokken zijn bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten, is een goede zaak. Samen kunnen we veel voor huurders betekenen,’ stelt Henk van Gameren, voorzitter van de Huurderskoepel Schagen en Omstreken.

Steeds meer aandacht
‘Het maken van prestatieafspraken met gemeenten krijgt binnen Wooncompagnie steeds meer aandacht. Wij juichen dat toe, want samen weet je meer en kún je meer,’ zegt Henk van Gameren, eveneens voorman van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). ‘We zijn in gesprek met de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon en de prestatieafspraken met de gemeente Schagen zijn inmiddels getekend.’

Samen veel kunnen bereiken’
‘We hebben in Schagen, in korte tijd, veel kunnen bereiken. Onze samenwerking was goed, intensief en inspirerend. Wij vroegen in de eerste plaats aandacht voor betaalbaarheid, want dit thema is enorm actueel bij huurders en heeft dus onze prioriteit.’

Afspraken over woningvoorraad
Samen hebben we onder meer afspraken gemaakt over het op peil houden van de voorraad sociale huurwoningen. Zo worden komende tijd door Wooncompagnie in de gemeente nagenoeg geen huurwoningen meer verkocht en realiseert de corporatie aan de Beethovenlaan, in samenwerking met de gemeente, een nieuwbouwproject.’

Samen voor woongenot
‘Ook het vluchtelingenbeleid, speerpunt bij gemeenten, hebben we met open vizier opgepakt,’ aldus Van Gameren. ‘Gemeenten zijn verplicht vergunninghouders te huisvesten en Wooncompagnie neemt hierin haar volledige verantwoordelijkheid. Wij vinden het tegelijkertijd belangrijk dat andere woningzoekenden hier zo min mogelijk door worden gedupeerd. Daarnaast willen we samen blijven werken aan gemêleerde wijken, waarin woongenot en leefbaarheid voorop staan.’

Afspraken als inspiratiebron
‘Wij zijn trots op de prestatieafspraken die er nu liggen. Samen met de wethouder, het Schager ambtenarenkorps, Wooncompagnie en een voortreffelijk beleidsbureau zijn we tot mooie resultaten gekomen. Het Schager model wordt nu gebruikt als sjabloon voor onze prestatieafspraken met de andere gemeenten. Dat zegt wel iets over het succes van onze samenwerking.’

Huurdersbelangen voorop
‘Het is meer dan ooit noodzakelijk dat wij ons inzetten voor de belangen van huurders,’ benadrukt Van Gameren tot slot. ‘Huurders worden onevenredig geconfronteerd met steeds meer kosten en beperkingen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat huurdersbelangen optimaal worden behartigd, nu en vooral ook in de toekomst.’