< Terug naar overzicht

We blijven investeren in regio Waterland

Regionalisering Ontheffing 5 januari 2017 - Wooncompagnie mag ook in Waterland blijven investeren in nieuwbouw. Minister Stef Blok honoreerde de ontheffingsaanvraag die Wooncompagnie en vier gemeenten indienden.

Uitbreidingsinvesteringen
Volgens de nieuwe Woningwet mocht Wooncompagnie aanvankelijk alleen uitbreidingsinvesteringen doen in de kernregio Noord-Holland-Noord en dus niet langer in Waterland. ‘Wij zijn verheugd met de ontheffing die minister Blok ons verleent,’ zegt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘We kunnen hiermee ook in het zuidelijk deel van ons werkgebied blijven investeren in nieuwbouw, zoals wij dat sinds jaar en dag doen.’

Woningmarktregio’s
Naar aanleiding van de Woningwet is Nederland ingedeeld in verschillende woningmarktregio’s. Alle woningcorporaties hebben een eigen kernwerkgebied, waarin ze mogen investeren in nieuwbouw. Wooncompagnie kreeg als kernregio Noord-Holland-Noord toegewezen. ‘Dit betekende dat wij in de regio Waterland ons woningbezit alleen mochten beheren en herstructureren,’ stelt Van Schaik. ‘Dit is geen wenselijke situatie, want wij zijn in beide kernregio’s al jarenlang actief.’

Nauwe samenwerking met gemeenten
Wooncompagnie en Intermaris vroegen als eerste corporaties in ons land ontheffing aan tegen dit ‘investeringsverbod’, in samenwerking met de betreffende gemeenten. ‘Door de regionalisering was regio Waterland ineens eigenaar van een probleem. Deze regio werd sterk afhankelijk van relatief grote Amsterdamse corporaties, die de Metropool Regio Amsterdam als kernregio hebben. Je kunt je serieus afvragen of die corporaties willen investeren in de kleinere kernen,’ aldus Van Schaik.

Vier gemeenten
Wooncompagnie heeft ontheffing aangevraagd voor de gemeenten Purmerend, Beemster, Waterland en Edam-Volendam. De ontheffingsaanvragen zijn medio november 2016 aangeboden aan minister Stef Blok en gehonoreerd op dinsdag 6 december 2016, de dag dat John Hendriks officieel afscheid nam van zijn relaties, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Voldoende betaalbare woningen
‘De beslissing van minister Blok maakte deze dag extra bijzonder,’ aldus John Hendriks. ‘Dankzij de ontheffing kunnen we met elkaar blijvend zorgen voor voldoende betaalbare woningen, juist ook in de kleinere kernen binnen ons werkgebied. Dat is al jarenlang onze missie en die missie staat kaarsrecht overeind. Wij zijn er trots op dat we als Noord-Hollandse corporatie goed verankerd zijn in zowel de marksteden Schagen en Purmerend en in de omliggende landelijke kernen en dorpen.’