< Terug naar overzicht

We gaan nog meer de wijk in

Aangenaam-woonklimaat-met-vlak 25 januari 2018 - Wij willen bijdragen aan een aangenaam woonklimaat, door dichtbij, betrokken en altijd in de buurt zijn.

Altijd dichtbij en betrokken
Onze gebiedsregisseurs zien erop toe dat we altijd in de buurt zijn van bewoners, belanghouders en andere samenwerkingspartners. Met de vier buurtteams als onze maatschappelijke voelsprieten. De buurtteams werken samen met gemeenten, sociale wijkteams, zorgpartijen, bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Ze houden contact met onze huurders, zodat ze weten wat er lokaal speelt en leeft. De teams signaleren trends en ontwikkelingen en vertalen die naar onze organisatie. Zo maken we samen de cirkel mooi rond.

Prettig wonen
We hebben met elkaar één doel: ervoor zorgen dat huurders prettig wonen, in een schone en veilige buurt. Dat bereiken we onder meer door betrokken te zijn bij uiteenlopende buurtinitiatieven en bewoners te simuleren met ideeën te komen en die ideeën, waar mogelijk, te ondersteunen. De eerste inspirerende buurtinitiatieven zijn inmiddels een feit.

Tuincommissie en actie BuurtBonus
Zo hebben in Schagen enkele enthousiaste bewoners een tuincommissie gevormd. Eerste actiepunt: het organiseren van een ‘tuinwedstrijd’. Het werd een groot succes en het mes sneed aan twee kanten: de buurtbewoners kwamen met elkaar massaal in actie én de tuinen zien er weer verzorgd uit. Ook zag de BuurtBonus het levenslicht: huurders kunnen een voor hun buurt indienen en hoe meer huurders ze enthousiast maken over hun buurtinitiatief, hoe grote onze financiële bijdrage.

Buurtfeest en Contactlunches
In Edam werd een buurtfeest georganiseerd voor (en door) bewoners van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Een bont gezelschap genoot van een heerlijke barbecue, begeleid door ons buurtteam en ondersteund door verschillende lokale middenstanders. Verder brachten in regio Waterland zogeheten Contactlunches bewoners dichter bij elkaar. Sommige bewoners konden het zo goed met elkaar vinden dat er vriendschappen zijn ontstaan. Wat mij betreft stuk voor stuk mooie en inspirerende voorbeelden van succesvol wijkgericht werken.