< Terug naar overzicht

‘Wij veranderen in een ronde, wendbare organisatie’

Ronde Organisatie 29 juli 2015 - ‘De wereld om ons heen verandert en daar willen wij zo snel en goed mogelijk op kunnen reageren. Om die reden gaat onze organisatie veranderen.’ Directeur-bestuurders John Hendriks en Stefan van Schaik vertellen u over de naderende organisatieverandering bij Wooncompagnie.

Een veranderende en onzekere omgeving
‘We werken in een snel veranderende, complexe en economisch onzekere omgeving,’ stelt John Hendriks. ’Hiermee wordt de wereld die we moeten bedienen zeer kwetsbaar. Huurders willen meer grip krijgen op hun huursituatie en betaalbaarheid. Het is onze taak hierop in te spelen.’

Reageren op demografische ontwikkelingen
‘Tegelijkertijd verandert onze doelgroep door actuele demografische ontwikkelingen,’ vult Stefan van Schaik aan. ‘Het aantal gezinnen neemt af en de één- en tweepersoonshuishoudens nemen toe, mede als gevolg van de vergrijzing. Daarnaast daalt het gemiddeld inkomen van de huurders, mede als gevolg van onze eigen toewijzingsregels. Wij willen en moeten met deze ontwikkelingen meebewegen.’

Bewegen naar een ronde, flexibele organisatie
‘Als gevolg van genoemde invloeden hebben we besloten onze organisatie anders in te richten,’ vervolgt Hendriks. ‘We veranderen dus niet uit financiële nood of omdat we ertoe worden gedwongen door de overheid, maar puur omdat onze omgeving verandert. Wooncompagnie is op dit moment een gedegen organisatie die soms lastig  in beweging is te krijgen. We willen toe naar een ronde organisatie, met dezelfde kernwaarden en basisdoelstellingen, maar die veel flexibeler is.’

Samen werken aan een organisatieverandering
De afgelopen maanden is druk gewerkt aan de naderende organisatieverandering. Van Schaik: ‘Belangrijk uitgangspunt van de inrichtingsplannen is dat we onze primaire processen slim en strak gaan organiseren. Met onze blik gericht op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de huurder, nu en in de toekomst. Zo willen we in de nieuwe situatie de digitale mogelijkheden voor onze huurders aanzienlijk uitbreiden.’

Bewoners, Woningen en Buurten
Het doel van de organisatieverandering is duidelijk: In 2016 staat er een flexibele en efficiënte organisatie met de hoofdindeling Bewoners, Buurten en Woningen. Een organisatie die klaar is voor de toekomst. ‘Op deze manier kunnen wij blijvend onze ambitie realiseren: een betaalbaar woningaanbod met keuzemogelijkheden, dicht bij onze bewoners en altijd ‘in de buurt’.’

Duidelijke focus op de klant
Van Schaik: ‘Binnen het onderdeel Bewoners staan alle huurderszaken centraal, zoals verhuizen, huurbetaling en dagelijks onderhoud. We hebben hierbij één duidelijke focus: de klant. We denken vanuit de huurder en zoeken bewoners op. Alleen zo ontdekken we wat ze beweegt en komen we tot een goed woonklimaat en passend woningaanbod.’

Een aangepaste woningvoorraad
Het onderdeel Woningen omvat de woningvoorraad. ‘Onze doelgroep verandert en stelt andere eisen aan kwaliteit en prijs,’ ervaart Hendriks. ‘Wij moeten onze woningvoorraad en onze diensten hierop aanpassen.  Ook ervaren wij dat de ‘markt’ ons meer dan in het verleden kan helpen bij het realiseren van nieuwbouw- en verbeterprojecten. Dat heet regisserend opdrachtgeverschap, met de focus op vraagspecificatie aan de voorkant.’ 

Verkennen en verbinden
Binnen het onderdeel Buurten draait het om feeling houden met het werkgebied. ‘Zo vormen we buurtteams die bestaan uit een buurtbeheerder en buurtconsulenten. Zij zijn onze oren en ogen. De teams houden contact met huurders, hulporganisaties, zorginstellingen en sociale netwerken. Ze weten wat er speelt in buurten, leggen verbindingen en maken afspraken,’ aldus Hendriks.

Nauwere samenwerking met stakeholders
Wat merken relaties van de nieuwe organisatie? Van Schaik: ‘Doordat onze organisatiestructuur verandert, krijgen relaties te maken met andere gesprekspartners. Daarnaast zullen ze merken dat de ramen en deuren van Wooncompagnie meer dan ooit openstaan. We zijn nog meer benaderbaar en willen de invloed van onze belanghouders verder versterken, door nog betere prestatieafspraken te maken met huurders, gemeenten en andere samenwerkingspartners.’

Wendbare en zakelijk georganiseerde corporatie
De organisatiestructuur van Wooncompagnie wordt tegelijkertijd aanzienlijk platter, zegt Hendriks tot slot. ´Naast het bestuur werken wij straks met slechts twee managers, een strategisch regisseur en verschillende resultaatverantwoordelijke teams. Hiermee worden wij een zeer wendbare en zakelijk georganiseerde corporatie.’