< Terug naar overzicht

Wij zijn er voor alle huurders

Huurders voor Huurderds-Ronald & Jelle-1844 22 oktober 2018 - Wat kunnen huurdersverenigingen voor huurders betekenen? En hoe is het om deel uit te maken van het bestuur van een huurdersvereniging? Jelle Bil en Ronald van den Bosch, de kersverse voorzitters van Huurdersvereniging Wieringermeer en De Onderste Steen (DOS) uit Schagen, vertellen.

‘Ik raakte geïnteresseerd in het reilen en zeilen van een woningcorporatie toen ik tijdens de herstructurering van Middenmeer lid werd van de bewonerscommissie,’ vertelt Jelle Bil (74), inmiddels twaalf jaar bestuurslid van Huurdersvereniging Wieringermeer. ‘In al die jaren hebben we veel van de grond gekregen, al merk ik dat het de laatste jaren steeds lastiger wordt om samen zaken op te pakken. Dat heeft vooral te maken met het feit dat alles digitaal gaat en je steeds minder mensen persoonlijk ontmoet. Dat laatste werkt in de praktijk toch het makkelijkste. Wat mij betreft zouden de medewerkers en met name de buurtteams van Wooncompagnie zich nog vaker mogen laten zien in de wijk. Ik zeg altijd: voordenken is beter dan nadenken. Als je ontwikkelingen vroegtijdig signaleert en met elkaar deelt, kun je mogelijke problemen vaak voorkomen. Dat scheelt veel leed, energie en geld.’

Graag iets doen
Ronald van den Bosch (61) maakt sinds begin dit jaar deel uit van DOS: ‘Ik kon vervroegd met pensioen, maar had geen zin om thuis met de handen over elkaar te gaan zitten. Ik wilde graag iets doen, iets voor de maatschappij betekenen. De functie van voorzitter van DOS trok me aan. Ik mag me komende tijd via cursussen verdiepen in de corporatiewereld en bestuurskunde, daar kijk ik naar uit. Hoewel ik nog maar pas ben begonnen, zie ik nu al dingen die misschien anders zouden kunnen.’ ‘Dat is ook het leuke aan een bestuursfunctie binnen een huurdersverenging,’ zegt Jelle Bil. ‘We hebben regelmatig overleg met het managementteam en de directie van Wooncompagnie, worden bij uiteenlopende zaken betrokken en hebben wel degelijk invloed op het beleid van de corporatie. Zeker als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken met gemeenten zijn wij een zeer gelijkwaardige gesprekspartner.’

Vinger aan de pols
Maar de huurdersverengingen doen veel meer, benadrukken de beide voorzitters. ‘Zo verwelkomen we bewoners in nieuwe complexen en wijken en houden we de vinger aan de pols bij duurzaamheidsprojecten. We monitoren de kwaliteit van het geleverde werk en gaan na of huurders bij deze projecten goed genoeg worden geïnformeerd en begeleid. Want isolerende maatregelen hebben niet alleen veel voordelen, ze vragen ook om een ander woongedrag. Daar moet je als corporatie transparant in zijn, vinden wij.’

Slechts zes euro per jaar
‘We zijn er voor alle huurders en helpen iedereen,’ stelt Ronald van den Bosch. ‘Huurders gaan altijd eerst in contact met Wooncompagnie. Komen ze er niet uit en dreigt er een conflict? Dan kunnen ze rekenen op onze hulp. Voor het geld hoef je het niet te laten: voor zo’n zes euro per jaar kunnen huurders lid worden van de huurdersverenging.’

Gezocht: nieuwe bestuursleden
De heren doen tot slot nog een oproep voor nieuwe bestuursleden: ‘Het zou mooi zijn als zich wat jongere kandidaten aanmelden voor een bestuursfunctie. Verjonging is namelijk hard nodig. Deelname aan het bestuur is uitdagend en leerzaam. Tegelijkertijd krijg je de kans een netwerk op te bouwen en ben je waardevol voor de samenleving. En niet te vergeten: elk jaar is er een oergezellig etentje. Dus kandidaten, laat je maar horen!’