< Terug naar overzicht

Woningaanbod in Waterland verhuist naar Woonmatch

15 december 2015 - Samen met Intermaris adverteren wij huurwoningen in de regio Waterland vanaf 20 januari 2016 niet langer op de website van WoningNet Stadsregio Amsterdam, maar op die van Woonmatch Waterland (www.woonmatchwaterland.nl). Woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor onze woningen in dit gebied moeten hun inschrijving opnieuw activeren. Dat kan snel, eenvoudig en gratis door in te loggen bij Woonmatch Waterland.

Alle woningzoekenden die staan ingeschreven bij WoningNet ontvangen een e-mail of brief van ons. Wij vragen de woningzoekenden of ze akkoord gaan met het feit dat hun gegevens worden overgezet naar Woonmatch Waterland. Woningzoekenden die akkoord gaan, krijgen vervolgens een e-mail met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunnen ze inloggen bij Woonmatch Waterland en hun inschrijving (weer) actief maken.

Verbetering van dienstverlening
Met onze keuze voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem streven we naar verbetering van onze dienstverlening, meer flexibiliteit en lagere kosten voor woningzoekenden.

Alle gegevens worden overgenomen
Alle gegevens van woningzoekenden worden automatisch overgenomen, ook de inschrijfduur die is opgebouwd bij Woningnet. Vanaf januari 2016 kan via Woonmatch Waterland direct op aangeboden woningen worden gereageerd.

Woningen van andere corporaties
Woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor woningen van andere corporaties in de stadsregio Amsterdam (inclusief regio Waterland) kunnen nog steeds gebruik maken van hun inschrijving bij WoningNet. Deze blijft geldig. Op de website van Woonmatch Waterland staat een link naar het overige aanbod huurwoningen in de stadsregio.