< Terug naar overzicht

Woningen in Schagen extra energiezuinig

Duurzaam-woningaanbod-met-vlak 11 april 2018 - Bij zeven woningen in Schagen hebben we eind 2016 uiteenlopende energetische maatregelen getroffen. De resultaten hiervan zijn inmiddels inzichtelijk en spreken voor zich.

Bewuste keuzes maken
‘Het verduurzamen van het woningaanbod staat bij Wooncompagnie hoog op de agenda,’ vertelt Jeroen Oppenhuis, Projectleider Beheer en Onderhoud. ‘Als het gaat om het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten moeten we echter bewuste keuzes maken. Zo hebben we bij de woningen aan de Fuut, Spreeuwenlaan en Houtduif in Schagen uiteenlopende energiezuinige maatregelen aangebracht omdat deze woningen er wat betreft het energieverbruik echt bovenuit staken. Bij deze woningen viel dus veel winst te behalen.’

Bodemisolatie en HR++ glas
Om te beginnen is de kruipruimte van de woningen voorzien van een dikke laag isolerend materiaal. Dankzij de bodemisolatie wordt de woning gelijkmatiger warm en komt er geen vocht meer vanuit de kruipruimte in de woning. Daarnaast is het glas in de woningen (waar dit nog niet aanwezig was) vervangen door HR++ glas. HR++ glas isoleert zes keer beter dan enkel glas en bijna drie keer beter dan 'normaal' dubbel glas.

Een lager gasverbruik
Daarnaast zijn alle woningen voorzien van een lucht-warmtepomp. ‘De lucht-warmtepomp is aangesloten op het bestaande ventilatiesysteem en vervangt de MV-afzuigbox,’ zegt Jeroen Oppenhuis. ‘De warmtepomp zorgt direct voor energiebesparing, doordat deze de warmte uit de ventilatielucht haalt en gebruikt om het tapwater te verwarmen. Hierdoor kan het gasverbruik dalen met 35 tot 50 procent. Er wordt wel wat meer elektriciteit verbruikt, maar per saldo besparen bewoners de nodige energie en kosten. Ook wordt bijgedragen aan een beter milieu omdat de CO2-uitstoot aanzienlijk minder is.’

Extra besparing dankzij zonnepanelen
Binnen het project kon, in combinatie met de isolerende maatregelen, een aanzienlijke extra besparing worden gerealiseerd door het plaatsen van zes zonnepanelen op de woningen. De panelen brengen gemiddeld 1.350 kilowattuur per jaar op.

Een behoorlijke investering
‘De verschillende werkzaamheden vragen een behoorlijke investering,’ vervolgt Jeroen Oppenhuis. ‘Om die reden vragen we voor een deel van de maatregelen een geringe huurverhoging, gebaseerd op afspraken met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). De bodemisolatie hebben we in 2016 kosteloos aangeboden omdat we als corporatie onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid versneld wilden waarmaken. Ook voor het aanbrengen van de lucht-warmtepomp vragen we geen huurverhoging omdat dit een pilot is waarbij we de resultaten van deze voorziening willen meten.’

Mooie resultaten
‘De eerste resultaten van de aangebrachte voorzieningen zijn inzichtelijk en als we de staatjes bekijken, mogen we zeker niet ontevreden zijn,’ concludeert Jeroen Oppenhuis. ‘Met name het gasverbruik in de woningen is aanzienlijk gedaald en de teruggeleverde energie, dankzij de zonnepanelen, is aanzienlijk.’ Ook de bewoners zijn enthousiast over de getroffen maatregelen, zoals mevrouw Kneppers: ‘Wij zijn blij met het feit dat we energie kunnen besparen. Dat is een goede zaak, voor het milieu en onze portemonnee. Elk tientje is uiteindelijk meegenomen.’

Zie hieronder enkele tabellen met resultaten:

Klimaatgecorrigeerd gasverbruik van gemiddeld 2000 M3 in 2014 naar gemiddeld 850 M3 in 2017

Staatjes _duurzaamheid

Het elektraverbruik is vrijwel op gelijk niveau gebleven door het plaatsen van 6 PV panelen

Staatjes _duurzaamheid _2 (1)

En er is vrijwel 600 Kwh terug geleverd

Staatjes _duurzaamheid _3