< Terug naar overzicht

Zo kijkt u naar ons

keurmerk huurlabel 11 april 2018 - Wij hechten veel waarde aan onze samenwerking en aan de manier waarop u als belanghouder tegen onze organisatie aankijkt. Om die reden namen we onlangs deel aan een imago-onderzoek.

Onderzoek door KWH
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) hield in oktober 2017 een imago-onderzoek onder onze regionale belanghouders. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Aedes, in het kader van het reputatieprogramma Woningcorporaties Nederland.

Welk beeld heeft u van ons?
Uit het onderzoek blijkt dat onze belanghouders een ‘positief’ of ‘zeer positief’ beeld van Wooncompagnie hebben. Geen van de belanghouders heeft een ‘negatief’ of ‘neutraal’ beeld. Opvallend is dat meer dan de helft van onze belanghouders aangeeft een positiever beeld van onze organisatie te hebben dan drie jaar geleden. Hiermee is het beeld van Wooncompagnie positiever dan het landelijk beeld van woningcorporaties.

Onze samenwerking
Verder zien belanghouders ons als ‘een deskundige corporatie en prettige samenwerkingspartner’. Er is voldoende contact om gezamenlijke doelen goed te kunnen uitvoeren en Wooncompagnie staat voldoende open voor samenwerkingen die bewoners of wijken ten goede komen. Ook zijn veel belanghouders van mening dat wij weten wat er speelt in wijken en dat wij ons inzetten om de leefbaarheid in wijken te verbeteren.

Betrouwbaar en toegankelijk
Ook op de typeringen ‘betrouwbaar’, ‘toegankelijk’ en ‘komt afspraken na’ onderscheiden we ons in positieve zin van het sectorbeeld. In de typeringen die onze belanghouders ons toekennen, herkennen wij onze drie kernwaarden (betrouwbaar, betrokken en benaderbaar).

Trots op mooie scores
Wij zijn trots op de resultaten van dit onderzoek. In principe scoren we op alle kernwaarden en stellingen hoger dan het landelijk gemiddelde en daar zijn we uiteraard erg blij mee. Lokale en maatschappelijke betrokkenheid zijn de enige punten waar de sores iets achterblijven op de overige resultaten. Hoewel het KWH daar geen directe verbeterpunten voor kan geven, heeft dit zeker onze aandacht.