< Terug naar overzicht

‘Zorgen voor voldoende betaalbare woningen’

30 mei 2016 - Om voldoende woningen te kunnen blijven bieden aan mensen met een laag inkomen, hebben wij ons streefhuurbeleid onder de loep genomen. Adviseur Strategie Edith Abbring over dit proces.

Gevolgen van passend toewijzen
‘Zoals bekend moeten wij als corporatie onze woningen passend toewijzen,’ aldus Edith Abbring. ‘Hierdoor kunnen mensen met lage inkomens alleen reageren op woningen onder de zogeheten aftoppingsgrens. Wij willen ervoor zorgen dat er voor deze doelgroep voldoende woningen beschikbaar zijn en hebben daarom onze streefhuren opnieuw bekeken en bepaald.’

Aanbod betaalbare woningen op peil hebben en houden
‘Bijna 90% van onze woningen heeft een streefhuur die lager is dan de tweede aftoppingsgrens van de huurtoeslag en de huurhoogte ligt gemiddeld op ongeveer 70% van de maximale huurprijs. Om te zorgen dat er voldoende aanbod blijft voor mensen met een laag inkomen, harmoniseren we bij leeggekomen woningen voortaan ook naar beneden. Zo houden we het aanbod betaalbare huurwoningen op peil.’

Speciale aandacht voor zorgwoningen
‘Zorgwoningen zijn in de regel iets duurder dan reguliere huurwoningen,’ vervolgt Abbring. ‘Wooncompagnie heeft in verhouding niet bijzonder veel zorgwoningen, maar we vinden het wel belangrijk dat mensen met een laag inkomen nog steeds terecht kunnen in onze zorgwoningen. Met het vaststellen van de nieuwe streefhuren hebben we dan ook met extra aandacht de huurprijs van deze woningen bepaald.’

Toch de juiste woning voor mensen met een zorgvraag
‘Bij sommige zorgwoningen is de streefhuur extra verlaagd, tot onder de eerste aftoppingsgrens. Zo kunnen mensen met een lager inkomen en een zorgvraag toch de juiste woning betrekken. Bij andere zorgwoningen ligt de huurprijs nog wel boven de aftoppingsgrens, maar daar maken we gebruik van de vijf procent ruimte die we hebben met het passend toewijzen: mensen met een laag inkomen mogen gewoon reageren op deze woningen.’

Een gematigde huurverhoging
Wooncompagnie wil de huren betaalbaar houden en vraagt anno 2016 wederom een gematigde, niet inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders betalen per 1 juli 2016 tussen de 0% en 1,35% meer huur, afhankelijk van de streefhuur. Gemiddeld worden de huren verhoogd met 0,6%, een percentage dat gelijk is aan de inflatiecorrectie.

Positief advies van SHO
Voor wat betreft de gevraagde huurverhoging, die landelijk gezien relatief laag te noemen is, kreeg Wooncompagnie een positief advies van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO).

‘Betaalbaarheid met stip op één
‘Betaalbaarheid staat bij ons met stip op nummer één. Vandaar dat we, op verzoek van de SHO, een werkgroep hebben gevormd waarin we ons inzetten voor een Meerjarenplan Huurverhoging. Samen bekijken we hoe we de huren, ook bij een stijgend inflatiepercentage, betaalbaar kunnen houden.’

Bewoners in specifieke situaties
‘Via een andere werkgroep buigen we ons over hoe we omgaan met huurders die in een bijzondere (financiële) situatie terechtkomen, bijvoorbeeld omdat ze mantelzorger worden en daardoor (tijdelijk) minder inkomsten hebben,’ besluit Edith Abbring. ‘Samen met onder meer de SHO en verschillende gemeenten willen we kijken hoe we mensen die in deze specifieke omstandigheden verkeren kunnen helpen.’