Jaarrekening

In verband met de WNT (Wet Normering Topinkomens) publiceren wij op onze website de jaarrekeningen over de afgelopen jaren.
De verslagen liggen ook ter inzage bij Wooncompagnie in Hoorn.

- Jaarrekening 2013

- Jaarrekening 2014

- Jaarrekening 2015

- Jaarrekening 2016

- Jaarrekening 2017