Jaarverslag

In het Jaarverslag legt Wooncompagnie jaarlijks officieel verantwoording af over haar activiteiten. Welke doelen uit het Ondernemingsplan hebben we gehaald? Hoe hebben we invulling gegeven aan het Jaarplan?

- Jaarverslag 2014

- Jaarverslag 2015

- Jaarverslag 2016

- Jaarverslag 2017