Jaarverslag

In het Jaarverslag legt Wooncompagnie jaarlijks officieel verantwoording af over haar activiteiten. Welke doelen uit het Ondernemingsplan hebben we gehaald? Hoe hebben we invulling gegeven aan het Jaarplan?

- Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

- Jaarverslag 2014