Prestatieafspraken

Sinds de nieuwe woningwet van kracht is, spelen huurders en gemeenten een belangrijkere rol bij het reguleren van en toezicht houden op de activiteiten van corporaties. Wooncompagnie is daar het afgelopen jaar actief mee aan de slag gegaan en dat heeft al in verschillende gemeenten geleid tot heldere werkafspraken waar alle partijen zich in gekend voelen.

Driehoeks-samenwerking
Wooncompagnie is groot voorstander van deze driehoeks-samenwerking. In de gemeenten Purmerend, Waterland, Medemblik en Alkmaar zijn in 2016 prestatieafspraken door de drie partijen ondertekend. Voor de gemeente Hollands Kroon bevinden de besprekingen zich in een afrondende fase en wordt de ondertekening begin 2017 verwacht.

Eind 2015 maakte Wooncompagnie afspraken met de gemeente Schagen en in 2017 starten de gesprekken met de gemeenten Beemster en Edam-Volendam.

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid
De prestatieafspraken zijn veelomvattend. Zo zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar ook over de samenwerking tussen de buurtteams van Wooncompagnie, de gemeentelijk sociale wijkteams en politie op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid. ‘Samen kunnen we bijdragen aan een prettige woonomgeving.’

Hieronder vind u de prestatieafspraken per gemeente:
Prestatieafspraken Schagen, klik hier.
Prestatieafspraken Purmerend, klik hier.
Prestatieafspraken Alkmaar, klik hier.
Prestatieafspraken Waterland, klik hier.
Prestatieafspraken Medemblik, klik hier.
Prestatieafspraken Hollands Kroon, klik hier.
Prestatieafspraken Edam-Volendam, klik hier.
Prestatieafspraken Beemster, klik hier.