Prestaties onder de loep

Wij willen zeker weten dat we kwaliteit leveren. Dat onze woningen goed zijn en onze dienstverlening ook. Daarom toetst onder meer het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) regelmatig de kwaliteit van de dienstverlening van Wooncompagnie. Dat is goed voor Wooncompagnie, maar vooral fijn voor onze huurders.

KWH Huurlabel
Wij hebben het KWH Huurlabel. Dit label geeft aan dat wordt voldaan aan de door het kwaliteitscentrum gestelde hoge kwaliteitseisen. 

Het label is opgebouwd uit de onderdelen contact, woning zoeken, huur opzeggen, reparaties en onderhoud. Per onderdeel ontvangen wij van huurders een rapportcijfer, wat samengevoegd wordt tot het KWH-eindcijfer. 

2017 2016
contact 7,4 7,8
woning zoeken 7,4 7,5
nieuwe woning 7,4 7,4
huur opzeggen 7,5 7,6
reparaties 7,7 7,7
onderhoud 8,0 7,7
Eindcijfer 7,6 7,6


KWH meet continu onze dienstverlening, zodat snel inzichtelijk wordt of bepaalde maatregelen het gewenste effect hebben. Volgens de peiling worden huurders van Wooncompagnie op een correcte en persoonlijke manier benaderd. De medewerkers zijn vakbekwaam en voelen met bewoners mee, zo stelt het KWH. Zie voor meer informatie www.kwh.nl

Visitatie
Om onze prestaties te beoordelen, hebben we in 2014 een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren. Op de resultaten zijn we enorm trots: een gemiddelde 7,6. Een onafhankelijke commissie van Pentascope beoordeelde ons op vier onderdelen waaronder ‘Presteren naar Opgaven en Ambities en ‘Presteren volgens belanghebbenden’. De uitkomsten verantwoorden onze prestaties aan huurders, gemeenten en samenwerkingspartners in bijvoorbeeld welzijn en zorg. De verbeterpunten uit de visitatie hebben we meegenomen in onze jaarplannen. U leest hier het volledige rapport.

Onderzoek Governance ILT
Op 8 oktober 2015 heeft het ILT een onderzoek gedaan naar de governancestructuur van Wooncompagnie. Wooncompagnie herkent zich in de resultaten en heeft opvolging gegeven aan de aanbevelingen. Het rapport lees je hier.