Prestaties onder de loep

Wij willen zeker weten dat we kwaliteit leveren. Dat onze woningen goed zijn en onze dienstverlening ook. Daarom toetst onder meer het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) regelmatig de kwaliteit van de dienstverlening van Wooncompagnie. Dat is goed voor Wooncompagnie, maar vooral fijn voor onze huurders.

KWH Huurlabel
Wij hebben het KWH Huurlabel. Dit label geeft aan dat wordt voldaan aan de door het kwaliteitscentrum gestelde hoge kwaliteitseisen. 

Het label is opgebouwd uit de onderdelen algemene dienstverlening, woning zoeken, huur opzeggen, reparaties en onderhoud. Per onderdeel ontvangen wij van huurders een rapportcijfer, wat samengevoegd wordt tot het KWH-eindcijfer. 

2018 2017
Algemene dienstverlening 7,1 7,4
woning zoeken 7,7 7,4
nieuwe woning 7,7 7,4
huur opzeggen 7,9 7,5
reparaties 7,9 7,7
onderhoud 7,9 8,0
Eindcijfer 7,7 7,6


KWH meet continu onze dienstverlening, zodat snel inzichtelijk wordt of bepaalde maatregelen het gewenste effect hebben. Volgens de peiling worden huurders van Wooncompagnie op een correcte en persoonlijke manier benaderd. De medewerkers zijn vakbekwaam en voelen met bewoners mee, zo stelt het KWH. Zie voor meer informatie www.kwh.nl

Visitatie
Een belangrijk instrument voor het toezicht in de sociale huursector is de zogenaamde visitatie. Eens in de vier jaar laten wij onze prestaties beoordelen door een onafhankelijke visitatiecommissie. Over de periode juli 2014 – 2018 is Wooncompagnie door Cognitum beoordeeld op verschillende onderdelen:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities (7,1)
  • Presteren volgens belanghebbenden (7,6)
  • Presteren naar vermogen (8,3)
  • Governance (8,5).

Bij het visitatierapport heeft Wooncompagnie heeft veel herkenning bij de bevindingen in het visitatierapport en gepaste trots bij de cijfers die daar uit voortvloeien. De verbeterpunten van de visitatiecommissie vormen voor Wooncompagnie een warme aansporing om onze koers verder uit te rollen. Het volledige visitatierapport en de bestuurlijke reactie vindt u hieronder: 

Visitatierapport 2014-2018
Bestuurlijke reactie


Onderzoek Governance ILT

Op 8 oktober 2015 heeft het ILT een onderzoek gedaan naar de governancestructuur van Wooncompagnie. Wooncompagnie herkent zich in de resultaten en heeft opvolging gegeven aan de aanbevelingen. Het rapport lees je hier.