Veelgestelde vragen

Hieronder vind u een overzicht van de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Warmte-Terug-Win-Unit of ook wel een WTW genoemd wordt gebruikt voor warmterugwinning. Dat is een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht.
Dit meldt u bij de cv installateur. Bovenaan de pagina vindt u het telefoonnummer. De telefoonnummers zijn afhankelijk van de woonplaats.
De cv ketels in de woningen van Wooncompagnie worden na ongeveer 18 jaar vervangen.

Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden afhankelijk van het type éénmaal per twee of drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd volgens het fabrieksvoorschrift. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit.


Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.
Elk jaar vóór 1 mei ontvangt u een brief met uw huuraanpassing. Dit jaar versturen we de huuraanpassing voor het eerst digitaal. Huurders waar wij het e-mailadres niet van hebben ontvangen het bericht gewoon per post. Toch liever uw post voortaan digitaal ontvangen? U ontvangt bij uw bericht informatie hoe u dit online kunt regelen.
Om in aanmerking te komen voor bepaalde woningen moet u voldoen aan een bepaald inkomen, een bepaald aantal personen of een bepaalde leeftijd. Dit verschilt per woning en woonplaats.

Voor alle woningen geldt een inkomensgrens. Het kan ook zijn dat vanwege de grootte van de woning een eis wordt gesteld aan het minimaal aantal personen. En er zijn woningen die bedoeld zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie, bijv. 55+.
Naast de genoemde ‘passendheidsnormen’ gelden enkele andere voorwaarden:
 • Er zijn gemeenten die eerst een woonruimtevergunning verstrekken voordat er mag worden geruild.
 • Na toestemming voor woningruil moeten alle ruilkandidaten de woning daadwerkelijk in gebruik nemen als woonruimte.
 • U dient minimaal één jaar woonachtig te zijn op uw huidige adres.
 • Binnen één jaar na de woningruil mag u de huur niet opzeggen. 
 • Er is geen huurachterstand.
 • Alle plichten uit de huurovereenkomst worden correct uitgevoerd.
 • De woning wordt geaccepteerd zoals hij op dat moment is. Wooncompagnie verricht geen werkzaamheden wanneer er woningruil wordt gedaan.
 • De woning mag geen 'bijzondere' woning zijn (dus bijvoorbeeld geen aangepaste woningen met specifieke woonvoorzieningen).
 • Woningruil is alleen mogelijk als de nieuwe woning ook daadwerkelijk een huurwoning blijft. Sommige woningen worden verkocht, gesloopt of gerenoveerd.
 • De gezinssamenstelling moet in overeenstemming zijn met de grootte van de woning.
 • De ruilkandidaat moet voldoen aan de geldende inkomenseisen. Klik hier voor de actuele inkomenseisen.
Twee of meerdere partijen willen ruilen van woning. U moet verhuurders en (soms) gemeenten toestemming vragen voor de woningruil.
 • Met andere huurders met een woning van Wooncompagnie.
 • Met huurders van andere corporaties of particuliere verhuurders in heel Nederland.
 • Met iemand in het bezit van een koopwoning.
Als u ruilt met een andere huurder van Wooncompagnie krijgt u een nieuwe huurovereenkomst. Wooncompagnie ziet een woningruil als een gewone verhuizing. De huur wordt bij een verhuizing aangepast aan de dan geldende streefhuur. Een huurovereenkomst gaat na woningruil altijd in op de eerste van de maand.
Er wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
 

Ja, u heeft toestemming nodig. Wooncompagnie overweegt onderstaande zaken voordat er wel of geen toestemming voor woningruil wordt gegeven:

 • Woningruil moet voldoen aan de passendheidsnormen. Een jongere mag bijvoorbeeld niet naar een seniorenwoning verhuizen. De passendheidsnormen zijn afhankelijk van het woonruimteverdeelsysteem waar de woningen onder vallen.
 • Het (gezamenlijk)belastbaar inkomen van de ruilkandidaat wordt getoetst aan de huidige regelgeving. Wij toetsen dit aan de hand van uw meest recente definitieve belastingaanslag(en).
 • Als twee huurders van Wooncompagnie willen ruilen, bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de bestaande inkomenseisen. Het team Verhuizen moet dit beoordelen en akkoord bevinden.
 • De huidige huurder en de ruilpartner mogen geen huurachterstand hebben.
 • Een ruilpartner waarvan bekend is dat die overlast veroorzaakt, wordt niet snel als nieuwe huurder geaccepteerd.
 • Voor de beoordeling van de voorgaande twee punten vragen wij van de ruilpartner een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.
 • Wij controleren of de ruilpartner(s) staan ingeschreven op de betreffende adressen. Dit doen wij aan de hand van een historisch uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente.
 • Ook controleren wij of u de rechtmatige eigenaar, gebruiker en/of huurder bent van de woning.
 • Voordat Wooncompagnie toestemming verleent vindt er een vooropname plaats in de woning. Beide kandidaten zijn hierbij aanwezig. Pas als alle partijen akkoord zijn over het achterlaten van de woning en er afspraken zijn gemaakt over de eventuele overname en staat van de woning, kan er akkoord gegeven worden door Wooncompagnie.
Dan hebben we goed nieuws voor u. Wooncompagnie is sinds kort aangesloten bij de HuisjeHuisje-app. Een online platform met woningruiladvertenties. Dus download nu de gratis app, maak een account aan, bekijk het aanbod én vind een match!

Ja, de huur van de woning kan worden aangepast aan het huidige prijspeil. 
Ja. De woning dient in goede staat te zijn om in aanmerking te komen voor woningruil. De ruilkandidaat accepteert de woning in de huidige staat. Dit betekent dat Wooncompagnie geen extra onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren.
Ja. U betaalt € 25,00 voor een nieuw huurovereenkomst.
Uw inschrijving bij Woonmatch Waterland blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet. Het kan wel van invloed zijn op uw woonduur in de inschrijving. Neemt u in dat geval contact op met onze afdeling Klantcontact op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900 2022373 (lokaal tarief).

Uw inschrijving bij Woonmatch Kop van Noord Holland  blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet.
Uw inschrijving bij Woonmatch West Friesland blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet.
Heeft u een ruil kandidaat gevonden? Vraag dan gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie woningruil aan.

De huuraanpassing die wij dit jaar vragen is mede afhankelijk van de streefhuur.

Ja, volgens de wet mag Wooncompagnie elk jaar per 1 juli de huren aanpassen. Dit mag zowel omhoog als omlaag. De huuraanpassing die dit jaar van het Rijk maximaal mag worden gevraagd is:

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.

•  4,1% aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436
 • 5,6% aan huishoudens met een inkomen vanaf € 42.436

Huurders met een 1 of 2 persoonshuishouden die een huurprijs betalen boven € 607 en de 3 of meer persoons huishoudens met een huurprijs boven € 651, komen mogelijk in aanmerking voor bevriezing van de huurverhoging van 1 juli 2019 (u krijgt dan in 2019 geen jaarlijkse huurverhoging). Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u recht op huurtoeslag hebt.

Wooncompagnie gaat alle huurders die mogelijk recht op hebben op huurbevriezing allemaal individueel een bericht sturen om hen te attenderen op deze mogelijkheid. Op de site van de Woonbond kunt u een eerste check doen of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.


Huurders van Wooncompagnie komen niet in aanmerking voor huurverlaging, omdat de huurprijzen van de sociale huurwoningen van Wooncompagnie al worden afgetopt op de liberalisatiegrens van € 720,42. Betaalt u een huur hoger dan 720,42 euro? Dan huurt u een vrije sectorwoning van ons. De mogelijkheid tot huurverlaging is niet van toepassing voor vrije sectorwoningen.


Ja, in principe gelden de inkomenseisen bij woningruil. Wooncompagnie is groot voorstander van woningruil en doet haar uiterste best om de woningruil te laten slagen. Wanneer het gaat om een woningruil tussen twee huurders van Wooncompagnie, dan bestaat de mogelijkheid hiervan af te wijken. Dit is echter afhankelijk per woningruilaanvraag en wordt per situatie beoordeeld.


 


Wooncompagnie kiest bewust voor een bescheiden huuraanpassing. Onze maximale huuraanpassing is 2,0% en met een maximum van €12,50 voor de sociale huurwoningen. Gemiddeld is de huuraanpassing met 1,2% lager dan de inflatie (1,6%). Het percentage dat voor ú geldt, vindt u in het bericht die u van ons heeft ontvangen. 

Dat doen we omdat wij weten dat betaalbaarheid belangrijk is voor u. Wij willen de huurprijzen dus zo laag mogelijk houden. Daarom bekijken we ons huurbeleid elk jaar kritisch. Meer weten over ons huurbeleid klik hier.
Als u in de hele woning geen warm water heeft dan neemt u contact op met de cv-installateur. U vindt het telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
U meldt dit bij uw cv-installateur. U vindt het telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
Het onderhoud is voor uzelf. Dit behoort tot het normale onderhoud van schilderwerk binnen in de woning. Roestvorming is geen directe aanleiding om tot vervanging over te gaan. Als de radiator lekt als gevolg van roest dan neemt u contact op met de cv-installateur.
Dit  vraagt u schriftelijk bij ons aan. Dit kan via klantcontact@wooncompagnie.nl of u stuurt het per post naar ons op. Als uw aanvraag is ontvangen wordt bekeken of de woning in aanmerking komt voor het plaatsen van cv. Als dit mogelijk is, ontvangt u van ons een schriftelijke aanbieding  met een 'akkoordverklaring'. Een huurverhoging hiervoor is van toepassing. Zodra wij een getekende akkoordverklaring van u hebben ontvangen geven bij opdracht aan de cv-installateur.
Meld uw klacht online. Klik hier voor het formulier om een klacht te melden.
 • Thermostaat zo laag mogelijk zetten.
 • Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, tenzij u een digitaal display heeft. Laat de stekker er dan in.
 • Wacht minimaal tien minuten voor u begint met uw verwarming ontluchten.
 • Begin bij de radiator op het laagste punt in uw huis. Werk dan naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
 • Sluit de kraan van de radiator die u wilt ontluchten.
 • Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai het ventiel open. Als er water uit komt, draait het ventiel weer dicht.
 • Draai de radiatorkraan weer open. Als u alle radiatoren heeft ontlucht, kunt u de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact doen.
 • Controleer op de waterdruk in de cv-ketel goed is. Dat is het geval als de wijzer van de manometer in het groene gedeelte staat, tussen 1,5 en 2 bar. Staat de wijzer in het rode gedeelte, vul de ketel dan bij.
 • Controleer de waterdruk op de meter van uw CV ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1,5 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1,5 bar, dan is het belangrijk om de CV ketel bij te vullen. 
 • Wanneer u de CV ketel wilt bijvullen is het belangrijk deze eerst te laten afkoelen door de thermostaat naar beneden te draaien. Nadat de CV ketel is afgekoeld trekt u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact.
 • In de buurt van de CV ketel vindt u een waterkraan. Sluit een vulslang aan op de waterkraan en laat deze iets vollopen zodat de meeste lucht uit de vulslang verdwijnt. Sluit deze daarna aan op de vulkraan van het verwarmingssysteem. 
 • Draai de waterkraan voorzichtig open en vervolgens de vulkraan door deze 1/4 slag te draaien. 
 • Daarna laat u de waterkraan stromen totdat de druk voldoende hoog is (tussen de 1,5 en de 2 bar). 
 • Draai daarna de vulkraan op het verwarmingstoestel dicht en vervolgens de waterkraan. 
 • Voordat u de slang afkoppelt, houdt u de emmer onder de kraan voor het water dat uit de vulslang zal komen. 
 • Daarna kunt u de CV ketel weer aanzetten.
 • Kijk naar de instructiefilm CV ketel bijvullen
Als zich nu toch een storing voordoet kijk dan eerst of: 
 • de stekker van de ketel in het stopcontact zit;
 • er geen stroomstoring is opgetreden;
 • er wel gas wordt geleverd;
 • de waakvlam brandt (niet bij hr-combi);
 • er voldoende water in de installatie zit 1,5 bar;
 • de ketelthermostaat goed staat ingesteld;
 • de radiatorkranen openstaan;
 • de kamerthermostaat op de goede temperatuur staat ingesteld.
 • de stekker van de ketel uit stopcontact halen. Wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact om de ketel te resetten. 
Nee, Wooncompagnie koppelt ook dit jaar de huuraanpassing niet aan uw inkomen. Wij hebben uw inkomensgegevens dus niet opgevraagd bij de Belastingdienst. Goed om te weten: als wij uw inkomensgegevens wél hadden opgevraagd, had de Belastingdienst u daarover geïnformeerd.
 Ja, de Belastingdienst/Afdeling Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan. U hoeft dus niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. Dan ontvangt u in juni een brief met een formulier van de Belastingdienst/Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens door te geven. Meer weten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst (telefoon: 0800 0543) of kijk op www.toeslagen.nl.
Elk jaar vindt de huuraanpassing plaats op 1 juli, ongeacht de ingangsdatum van het huurcontract. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.
Indien uw woning is verbeterd, door bijvoorbeeld een nieuwe Cv-installatie of dubbelglas dan is uw huur verhoogd naar aanleiding van deze verbetering. Uw huur wordt alsnog per 1 juli meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging.

De prijs- en kwaliteitsverhouding van uw woning is vastgelegd in een door de overheid voorgeschreven puntenstelsel of woningwaarderingstelsel (WWS). Hierbij worden punten gegeven voor onder meer het aantal kamers, het vloeroppervlak, het energielabel, de tuin en het balkon. Bij elkaar opgeteld vormen deze punten het puntentotaal van uw woning. Het totale aantal punten is bepalend voor de maximale huurprijs die Wooncompagnie voor een woning mag vragen. Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober 2015 aangepast. Een nieuw element is de WOZ-waarde, die voor circa 25% de maximale huurprijs bepaalt.

Let op! de puntentelling die u ziet is de "oude" puntentelling. Vanaf 1 juli 2019 ziet u de nieuwe puntentelling.

De streefhuur is de reële huurprijs die wordt gevraagd als een woning vrijkomt. De streefhuren die Wooncompagnie hanteert liggen op ongeveer 2/3 van de maximale huren. De maximale huur is wat Wooncompagnie wettelijk mag vragen voor uw woning.
Betaalt u de huur via een automatisch incasso? Dan wordt met ingang van 1 juli automatisch het nieuwe huurbedrag afgeschreven. Betaalt u op een andere wijze? Bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving via uw eigen bank? Zorg er dan voor dat met ingang van 1 juli 2019 het juiste huurbedrag wordt betaald.
Uw woning kent een wettelijke puntentelling. Op basis daarvan wordt de maximale huurprijs bepaald.
Nee, de huuraanpassing is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.
Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij u niet klopt kunt u contact een e-mail sturen naar afdeling Klantcontact, klantcontact@wooncompagnie.nl.

Wooncompagnie laat jaarlijks de door de gemeente vastgestelde WOZ-waardes toetsen door een beëdigd taxateur. Indien afwijkingen worden geconstateerd maakt Wooncompagnie bezwaar.
U kunt alsnog bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen een bepaalde termijn dat u van uw gemeente de beschikking heeft ontvangen. Dit traject gaat geheel buiten Wooncompagnie om. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde en u wordt in het gelijk gesteld, dan ontvangt Wooncompagnie van de gemeente de gecorrigeerde WOZ-waarde. Deze wordt door Wooncompagnie direct in de WWS van uw woning gecorrigeerd.
Indien blijkt dat door de correctie de huurverhoging aangepast moet worden, zal Wooncompagnie dit direct doorvoeren en storten we het teveel betaalde weer naar u terug.
 Als het huurcontract van een woning wordt opgezegd en de woning opnieuw wordt verhuurd, mag Wooncompagnie de huur aanpassen en in overeenstemming brengen met de streefhuur. Door de jaren heen zijn er verschillen geweest in het huurbeleid waardoor de huurprijzen kunnen variëren.
In sommige gevallen hebben woningen geen puntentelling. Hierbij moet u denken aan monumenten, woon-zorgcomplexen en woningen uit de vrije sector (netto huur > € 720,42).