Sinds de nieuwe woningwet van kracht is, spelen huurders en gemeenten een belangrijkere rol bij het reguleren van en toezicht houden op de activiteiten van corporaties. Wooncompagnie is daar het afgelopen jaar actief mee aan de slag gegaan en dat heeft al in verschillende gemeenten geleid tot heldere werkafspraken waar alle partijen zich in gekend voelen.


Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid
De prestatieafspraken zijn veelomvattend. Zo zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar ook over de samenwerking tussen de buurtteams van Wooncompagnie, de gemeentelijk sociale wijkteams en politie op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid. ‘Samen kunnen we bijdragen aan een prettige woonomgeving.’


Hieronder vind u de prestatieafspraken per gemeente:
Prestatieafspraken Schagen
Prestatieafspraken Waterland
Prestatieafspraken Purmerend
Prestatieafspraken Alkmaar
Prestatieafspraken Medemblik
Prestatieafspraken Hollands Kroon
Prestatieafspraken Edam-Volendam

Heeft u een vraag?