Visitatie
Een belangrijk instrument voor het toezicht in de sociale huursector is de zogenaamde visitatie. Eens in de vier jaar laten wij onze prestaties beoordelen door een onafhankelijke visitatiecommissie. Over de periode juli 2014 – 2018 is Wooncompagnie door Cognitum beoordeeld op verschillende onderdelen:
• Presteren naar Opgaven en Ambities (7,1)
• Presteren volgens belanghebbenden (7,6)
• Presteren naar vermogen (8,3)
• Governance (8,5).

Bij het visitatierapport heeft Wooncompagnie heeft veel herkenning bij de bevindingen in het visitatierapport en gepaste trots bij de cijfers die daar uit voortvloeien. De verbeterpunten van de visitatiecommissie vormen voor Wooncompagnie een warme aansporing om onze koers verder uit te rollen. Het volledige visitatierapport en de bestuurlijke reactie vindt u hieronder:


Visitatierapport 2014-2018
Bestuurlijke reactie


Onderzoek Governance ILT
Op 8 oktober 2015 heeft het ILT een onderzoek gedaan naar de governancestructuur van Wooncompagnie. Wooncompagnie herkent zich in de resultaten en heeft opvolging gegeven aan de aanbevelingen. Het rapport lees je hier.

Heeft u een vraag?