Herstructurering

Sommige wijken, buurten of complete dorpen dreigen hun sociale en economische basis te verliezen. Ze zijn dringend toe aan een nieuw leven, waarbij het niet alleen gaat om technische woningverbetering, sloop en nieuwbouw, maar ook om de revitalisering van de wijk- of dorpsvoorzieningen en openbare ruimte. Herstructurering dus.

Zorgvuldig omgaan met de sociale context
Wooncompagnie beschouwt het als haar taak om extra zorgvuldig om te gaan met de sociale context waarin de herstructurering plaatsvindt. Vanuit goed overleg met de bewoners, gemeente en andere belangengroepen bouwen we aan oplossingen die de buurt weer toekomst bieden.