Wijk - en buurtverbetering

Een fijne woning en een plezierige woonomgeving bepalen in grote mate de leefbaarheid. We vinden het belangrijk dat de woonomgeving schoon en veilig is. Dat kinderen er kunnen spelen en iedereen zich er op zijn gemak voelt. Wooncompagnie biedt hierbij in sommige situaties financiële ondersteuning.

Deel uw idee met ons
Heeft u een idee om uw buurt of wijk te verbeteren? Denk bijvoorbeeld aan het verlichten van achterpaden of het opknappen van een binnenterrein. Of wellicht wilt u een leuke activiteit organiseren waarbij uw buurtgenoten elkaar beter kunnen leren kennen. Laat het ons dan weten via klantcontact@wooncompagnie.nl.

Elk voorstel wordt door ons beoordeeld en met buurtbewoners besproken. Van belang is in ieder geval dat het voorstel de buurt ten goede komt en dat er een breed draagvlak is onder de bewoners.