Maatschappelijk vastgoed

Leven is méér dan wonen. Goede voorzieningen in een wijk verhogen het woonplezier. Vandaar dat Wooncompagnie naast woningen ook maatschappelijk vastgoed ontwikkelt: gebouwen die plaats bieden aan zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, sport en cultuur.

Waarom Maatschappelijk vastgoed?
Leefbare, vitale wijken verhogen het woonplezier van bewoners. Wooncompagnie investeert daar in door samen met anderen goede voorzieningen te realiseren. De school, peuterspeelzaal, huisartsenpost of het buurthuis in de buurt is prettig voor bewoners. Maar ook voor ons: als mensen graag in een wijk wonen, is het voor ons eenvoudiger om de woningen te verhuren.

Welke wijken
Wij voelen ons vooral verantwoordelijk voor het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed in wijken waar we huurwoningen beheren. Daarnaast investeert Wooncompagnie in bepaalde wijken om ervoor te zorgen dat mensen daar prettiger wonen.

Onze bijdrage
In samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, scholen, dagopvang en instellingen voor zorg en welzijn zijn we recentelijk bij realisatie van de volgende voorzieningen betrokken (geweest):

 • Brede school Purmerend
  In de nieuwbouwwijk 'Europa' in Weidevenne hebben we met de gemeente Purmerend een brede school, kinderopvang, gymzaal, dagopvang en woningen voor meervoudig gehandicapte kinderen ontwikkeld.
 • Wijksteunpunt Marken
  Dorpshuis ’t Trefpunt hebben we verbouwd, uitgebreid en voorzien van een wijksteunpunt. Daarin zijn verschillende voorzieningen zijn ondergebracht.
 • Hospice Purmerend
  Met hospice 'In Vrijheid' te Broek in Waterland hebben we een intentieovereenkomst afgesloten om een hospice te realiseren in Overwhere in Purmerend.
 • Dorpshuis Uitdam
  Na een bouwperiode van bijna een jaar voldoet het dorpshuis in Uitdam aan alle moderne eisen. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Waterland, stichting Dorpshuis Onder de Pannen en Wooncompagnie.
 • 'De Andere Oever' Purmerend
  Oeverlanden in Purmerend omvat 43 sociale huurwoningen voor alleenstaanden en kleinere huishoudens. Er zijn 15 appartementen voor de stichting Odion (bedoeld voor bewoners met een verstandelijke beperking). Op de begane grond is een ruimte voor dagbesteding gerealiseerd alsmede eetcafé 'De Andere Oever'.
 • Kinderdagverblijf Purmerend
  In Purmerend hebben we een buitenschoolse opvang gerealiseerd. Partou Kinderopvang huurt het complex. Binnen het ontwerp draait alles om het contact met de buitenwereld; de buitenlucht en de natuur.


Contactpersoon
Benieuwd naar meer informatie over het maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Wooncompagnie: 0900 20 22 373 (lokaal tarief).